Încadrare în simbolism

Materialul reprezintă un eseu argumentativ despre poezia Plumb de George Bacovia care argumentează apartenența acestuia la simbolism. În cadrul acestui eseu sunt evidențiate trasăturile care fac posibilă încadrarea textului poetic în simbolism. Fiind o specie a genului liric, o artă poetică simbolistă, poezia este bogată în reprezentarea imaginilor artistice, vizuale, auditive și olfactive.

În cazul în care ai primit tema de a argumenta apartenența la simbolism a poeziei Plumb de George Bacovia, acest material îți va fi de mare ajutor întrucât prezintă trăsăturile principale ale curentului literar, dar evidențiază și prezența lui în textul bacovian.

„În al doilea rând, tema poeziei dovedește influențe simboliste, întrucât înfățișează un univers morbid, închistat, sufocant, în care poetul ia parte și este condamnat să simtă presiunea unei lumi comune, banale, dezinteresate de valorile adevăratei arte. Acest lucru îi încorsetează sufletul și îl ține definitiv captiv. Mai mult decât atât, la o primă citire a poeziei se observă că se evidențiază două planuri: unul exterior, marcat de elementele funerare: «cavou», «sicrie de plumb», «coroanele de plumb», «mort» și unul interior, provocat de sentimentul de iubire, care produce dezamăgire, tristețe, declin: «Dormea întors amorul meu de plumb». În aceste condiții greu de suportat, poetul pare că se destăinuie, încearcă să își elibereze sufletul prin confesiune, prin cele două strofe structurate sub forma unui monolog elegiac.

Un alt argument pertinent este corespondența dintre cuvânt și elementele din natură. Prin urmare, stările interioare ale eului liric sunt declanșate de asocierea unor semnificații cuvintelor folosite cu sens conotativ. Așadar, imaginarul poetic echivalează realitatea concretă cu cuvintele folosite și reliefează stări interioare lirice. Spre exemplu, folosirea oximoronului «flori de plumb» sugerează povara care apasă într-un spațiu asfixiant, iar culoarea cenușie a metalului denotă deprimarea și oboseala psihică.”

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in