Comentariu

Introducere

Începe comentariul poeziei Plumb cu menționarea faptului că elementele de compoziție au încadrat poezia într-o atmosferă specific bacoviană. Continuă cu menționarea rolului elementelor de compoziție în opera literară, deoarece este important să menționezi faptul că acestea au contribuit și la transmiterea ideii poetice.

Exemplu

Poezia „Plumb” scrisă de George Bacovia deschide volumul de debut cu același nume, în anul 1916. Poezia se înscrie în  universul liric bacovian și cuprinde versuri ale căror elemente de compoziție creează o atmosferă specific bacoviană, referitoare la o stare sufletească de tristețe, apăsătoare, o dezorganizare sufletească prin obsesia morții și a neantului. Poezia „Plumb”, scrisă de George Bacovia, este alcătuită din două strofe așezate simetric, în care elementele de compoziție contribuie la transmiterea ideilor poetice.

Cele două catrene transmit mesajul poeziei evidențiat în două planuri existențiale: un plan exterior, marcat de elementele funerare („cavou”, „sicriele de plumb”, „coroanele de plumb”, „funerar veșmânt”) și un plan interior, sugerat de imaginea sentimentului de iubire, care aduce disperare, tristețe, apăsare sufletească: („Dormea întors amorul meu de plumb”).

Tema

Tema poeziei face referire la presiunea pe care o simte poetul, fiind condamnat să trăiască în singurătate, într-o lume comună, banală, care nu e interesată de valorile adevăratei arte: „Stam singur lângă mort și era frig”.

Exemplu

Tema poeziei o constituie condiția nefericită a poetului într-o lume meschină care nu îl înțelege și în care nu se poate încadra. Viziunea despre lume și viață încadrează poezia în curentul literar simbolism și dovedește influențe simboliste prin prezentarea unui univers închis, sufocant, acest lucru fiind posibil cu ajutorul imaginarului poetic, care scoate în evidență stări interioare lirice, prin intermediul cuvintelor folosite: „Stam singur în cavou și era vânt/ Și scârțâiau coroanele de plumb.”.

Semnificația titlului

În ceea ce privește semnificația titlului, acesta anticipează faptul că versurile conțin o tonalitate gravă, tristă și lasă impresia unei situații fără ieșire, cenușie și apăsătoare, asemenea caracteristicilor plumbului.

Mai mult decât atât, acest aspect referitor la semnificația titlului este susținut chiar de primul vers, prin somnul profund, adânc, etern al „sicrielor de plumb”, dar și de poetul însuși, care afirma: „Plumbul apasă cel mai greu pe om. Cum te simți...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in