Comentariu

Introducere

Începe comentariul poeziei Plumb cu menționarea faptului că elementele de compoziție au încadrat poezia într-o atmosferă specific bacoviană. Continuă cu menționarea rolului elementelor de compoziție în opera literară, deoarece este important să menționezi faptul că acestea au contribuit și la transmiterea ideii poetice.

Exemplu

Universul liric bacovian cuprinde versuri ale căror elemente de compoziție creează o atmosferă specific bacoviană, referitoare la o stare sufletească de tristețe, apăsătoare, o dezorganizare sufletească prin obsesia morții și a neantului. Poezia Plumb, scrisă de George Bacovia, este alcătuită din două strofe așezate simetric, în care elementele de compoziție contribuie la transmiterea ideilor poetice.

Poezia pare un discurs eliberator spus de eul liric-victimă, cu scopul de a primi eliberarea din captivitate. Cele două catrene transmit mesajul poeziei evidențiat în două planuri existențiale: un plan exterior, marcat de elementele funerare („cavou”, „sicriele de plumb”, „coroanele de plumb”, „funerar veșmânt”) și un plan interior, sugerat de imaginea sentimentului de iubire, care aduce disperare, tristețe, apăsare sufletească: („Dormea întors amorul meu de plumb”).

Tema

Tema poeziei face referire la presiunea pe care o simte poetul, fiind condamnat să trăiască în singurătate, într-o lume comună, banală, care nu e interesată de valorile adevăratei arte: „Stam singur lângă mort și era frig”.

Exemplu

Viziunea despre lume și viață încadrează poezia în curentul literar simbolism și dovedește influențe simboliste prin prezentarea unui univers închis, sufocant, acest lucru fiind posibil cu ajutorul imaginarului poetic, care scoate în evidență stări interioare lirice, prin intermediul cuvintelor folosite: „Stam singur în cavou și era vânt/ Și scârțâiau coroanele de plumb.”.

Semnificația titlului

În ceea ce privește semnificația titlului, acesta anticipează faptul că versurile conțin o tonalitate gravă, tristă și lasă impresia unei situa...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in