Comentariu

Începe comentariul cu menționarea faptului că elementele de compoziție au încadrat poezia Plumb într-o atmosferă specific bacoviană. Continuă cu menționarea rolului elementelor de compoziție în opera literară, deoarece este important să menționezi faptul că acestea au contribuit și la transmiterea ideii poetice.

Exemplu:

Universul liric bacovian cuprinde versuri ale căror elemente de compoziție creează o atmosferă specific bacoviană, referitoare la o stare sufletească de tristețe, apăsătoare, o dezorganizare sufletească prin obsesia morții și a neantului. Poezia Plumb, scrisă de George Bacovia, este alcătuită din două strofe așezate simetric, în care elementele de compoziție contribuie la transmiterea ideilor poetice.

Poezia pare un...

Figuri de stil

În poezie există o permanentă legătură între cuvânt și elementele din natură. Prin urmare, stările interioare ale eului liric sunt ușor de remarcat, datorită semnificațiilor pe care le iau cuvintele, folosite cu sens neobișnuit, figurat (conotativ). Spre exemplu, folosirea oximoronului „flori de plumb” sugerează povara care apasă într-un spațiu asfixiant, iar culoarea cenușie a metalului sugerează deprimarea și oboseala psihică.

....

Semnificația titlului

În ceea ce privește semnificația titlului, acesta anticipează faptul că versurile conțin o tonalitate gravă, tristă și lasă impresia unei situații fără ieșire, cenușie și apăsătoare, asemenea caracteristicilor plumbului.

Mai mult decât atât, acest aspect referitor la semnificația titlului este susținut chiar de primul vers, prin somnul profund, adânc, etern al „sicrielor de plumb”, dar și de poetul însuși, care afirma: „Plumbul apasă cel mai greu pe om. Cum te simți într-un cavou de plumb?”.  

....

Elementele de versificație

Elementele de prozodie sau de versificație se referă la modul în care sunt dispuse versurile poeziei „Plumb”. Prin urmare, este important să menționăm gruparea strofică și felul în care acționează regulile prozodice asupra poeziei. Astfel, în ceea ce privește rima, remarcăm faptul că avem rima îmbrățișată, iar măsura este de zece silabe. În ceea ce privește ritmul, prin faptul că a doua silabă este accentuată, observăm faptul că poezia are ritmul iambic.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in