Comentariu

Introducere

Începe comentariul poeziei Plumb cu menționarea faptului că elementele de compoziție au încadrat poezia într-o atmosferă specific bacoviană. Continuă cu menționarea rolului elementelor de compoziție în opera literară, deoarece este important să menționezi faptul că acestea au contribuit și la transmiterea ideii poetice.

Exemplu

Poezia „Plumb” scrisă de George Bacovia deschide volumul de debut cu același nume, în anul 1916. Poezia se înscrie în  universul liric bacovian și cuprinde versuri ale căror elemente de compoziție creează o atmosferă specific bacoviană, referitoare la o stare sufletească de …

...

Tema

Tema poeziei face referire la presiunea pe care o simte poetul, fiind condamnat să trăiască în singurătate, într-o lume comună, banală, care nu e interesată de valorile adevăratei arte: „Stam singur lângă mort și era frig”.

Exemplu

Tema poeziei o constituie condiția nefericită a poetului într-o lume meschină care nu îl înțelege și în care nu se poate încadra. Viziunea despre lume și viață încadrează poezia în curentul literar simbolism și dovedește influențe simboliste prin prezentarea unui univers închis, suf…

...

Apartenența la simbolism

În poezie, cromatica este asociată culorii negru prin veșmântul funerar, iar podoabele „de plumb” îmbracă și mai tare universul existent în cenușiu, dând vieții nuanțe de gri și anulând orice pulsație de viață.

Importante sunt și cuvintele care predomină și care fac parte din câmpul semantic al morții: „coroanele de plumb”, „mort”, „sicriele de plumb”, „cavou”, „flori de plumb”, „dormeau”, „funerar veșmânt”;

Poezia insistă și asupra utilizării suges…

...

Relația dintre ideea poetică și mijloacele artistice

Un comentariu complex al poeziei Plumb de George Bacovia trebuie să conțină și câteva detalii despre relația dintre ideea poetică și mijloacele artistice.

Nu uita! Ideea poetică reprezintă concepția în jurul căreia este construită poezia sau o anumită strofă din poezie, mesajul pe care încearcă autorul să îl transmită, iar mijloacele artistice se referă la figurile de stil și imaginile artistice (auditive, vizuale, olfactive și cromatice) care sunt folosite pentru a exprima ideea poetică și pentru…

...

Simboluri

Simbolul central în poezia „Plumb”, de George Bacovia, este chiar cel care dă și titlul operei: plumbul, motiv literar și metaforă-simbol. Fiind un metal greu, plumbul suger…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in