Comentariu

...

Tema 

O analiză completă a oricărui text literar trebuie să conțină informații referitoare la tema reflectată în cadrul lucrării analizate. Este important să menționezi faptul că, în cazul poeziei „Pălind”, avem de-a face cu teme și abordări tipice lui Bacovia, cum ar fi tema anticipării morții, asociată cu stingerea lentă a luminii, atât în plan extern, cât și intern.

Exemplu

Tema poeziei este reprezentată de anticiparea morții, asociată cu stingerea lentă a luminilor într-un decor urban care „pălește” văzând cu ochii. Alienat, eul liric si…

...

Comentariu pe strofe

Recomandăm realizarea comentariului poeziei dedicând o atenție sporită structurii poeziei, precum și fiecărei idei și imagini artistice prezente în fiecare strofă. Astfel, în redactarea acestui comentariu nu vei întâmpina dificultăți dacă vei ține cont de tema/temele principale abordate în cadrul acestei opere literare și exprimate cu ajutorul figurilor de stil sau a podoabelor stilistice. Nu uita să argumentezi folosind exemple întâlnite în text!

Exemplu

Poezia „Pălind”, de George Bacovia, se compune din trei strofe egale ca lungime, acestea având câte patru versuri fiecare. Prima strofă debutează cu versul-refren „Sunt solitarul pustiilor piețe”, în care se regăsește de două ori motivul singu…

...

Apartenența la simbolism

Pentru a motiva corect apartenența poeziei „Pălind” la simbolism, trebuie să ai în vedere caracteristicile acestuia. Simbolismul este un curent literar apărut în Franța, ca reacție împotriva parnasianismului, a romantismului retoric şi a naturalismului. Simbolul are funcția de a înlocui expresia directă, prin intermediul analogiei și al convenției. În literatură, simbolul a devenit un mod de constituire a imaginii artistice.

Exemplu

Curentul literar simbolist aduce în literatura română o nouă concepție despre poezie, precum și o tehnică inovatoare, încadrându-se astfel într-o arie mai extinsă a sensibilității moderne. George Bacovia este considerat a fi cel mai mare poet simbolist român, iar poezia sa îmbină toat…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in