Comentariu

...

Tema

O analiză completă a oricărui text literar trebuie să conțină informații referitoare la tema abordată în cadrul lucrării analizate. Este important să menționezi faptul că, în cazul poeziei „Nevroză”, avem de-a face cu tema morții interioare și a disocierii, astfel încât observăm distanța emoțională dintre eul liric și universul înconjurător. În același timp, în opera de față regăsim tema singurătății, a alienării fizice și emoționale.

Exemplu

Tema principală a poeziei „Nevroză” este moartea interioară, disocierea eului liric de mediul în care se află, un mediu urban cuprins de monotonie și singurătate. Astfel, …

...

Comentariu pe strofe

Recomandăm realizarea comentariului poeziei dedicând o atenție sporită structurii poeziei, precum și fiecărei idei și imagini artistice prezente în fiecare strofă. Astfel, în redactarea acestui comentariu nu vei întâmpina dificultăți dacă vei ține cont de tema/temele principale abordate prin intermediul acestei opere literare și exprimate prin intermediul figurilor de stil. Nu uita să argumentezi folosind exemple întâlnite în text!

Exemplu

Poezia „Nevroză”, de George Bacovia, se compune din patru strofe a câte patru versuri fiecare. Prima strofă descrie planul extern („Afară ninge prăpădind”), unde are loc o ninsoare aproape sălbatică, crudă și nemiloasă, aspect sugerat de termenul „prăpădind”. Imaginea întune…

...

Elemente de versificație

Elementele de prozodie sau de versificație se referă la modul în care sunt dispuse versurile poeziei. Prin urmare, este important să menționezi gruparea strofică, precum și felul în care acționează regulile prozodice as…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in