Comentariu

...

Tema 

O analiză completă a oricărui text literar trebuie să conțină informații referitoare la tema reflectată în cadrul lucrării analizate. Este important să menționezi faptul că, în cazul poeziei „Negru”, avem de-a face cu tema anticipării morții, precum și cu cea a solitudinii ca stare perpetuă.

Exemplu

Poezia „Negru”, de George Bacovia, are drept temă principală moartea. Nu este, însă, vorba despre o moarte fizică, ci despre una spirituală, care aduce eul liri…

...

Comentariu pe strofe

Recomandăm realizarea comentariului poeziei dedicând o atenție sporită structurii poeziei, precum și fiecărei idei și imagini artistice prezente în fiecare strofă. Opera de față cuprinde două strofe a câte patru versuri fiecare. Astfel, în redactarea acestui comentariu nu vei întâmpina dificultăți dacă vei ține cont de tema/temele principale abordate prin intermediul acestei opere literare și exprimate prin intermediul figurilor de stil. Nu uita să argumentezi folosind exemple întâlnite în text!

Exemplu

Prima strofă se remarcă, în primul rând, prin abundența termenilor aparținând câmpului lexical al morți: „negru”, „sicrie”, „funerare”. Ea face referire la universul exterior, populat cu flori carbonizate și cu „si…

...

Apartenența la simbolism

Pentru a motiva corect apartenența poeziei „Negru” la simbolism, trebuie să ai în vedere caracteristicile acestuia. Simbolismul este un curent literar apărut în Franța, ca reacție împotriva parnasianismului, a romantismului retoric şi a naturalismului. Simbolul are funcția de a înlocui expresia directă, prin intermediul analogiei și al convenției. În literatură, simbolul a devenit un mod de constituire a imaginii artistice.

Exemplu

Curentul literar simbolist  aduce în literatura română o nouă concepție despre poezie, precum și o tehnică inovatoare, încadrându-se astfel într-o arie mai extinsă a sensibilității moderne. George Bacovia …

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in