Comentariu

...

Tema 

O analiză completă a oricărui text literar trebuie să conțină informații referitoare la tema reflectată în cadrul lucrării analizate. Este important să menționezi faptul că, în cazul poeziei „Moină”, avem de-a face cu teme și abordări tipice lui Bacovia, cum ar fi tema singurătății, a alienării individului, care își dorește zadarnic să evadeze din lumea în care trăiește și care-i este străină.

Exemplu

Tema poeziei este reprezentată de singurătatea și alienarea individului, care își dorește zadarnic să evadeze din lumea în care trăiește și de care se simte străin. Pentru eul liric, viața es…

...

Comentariu pe strofe

Recomandăm realizarea comentariului poeziei dedicând o atenție sporită structurii poeziei, precum și fiecărei idei și imagini artistice prezente în fiecare strofă. Astfel, în redactarea acestui comentariu nu vei întâmpina dificultăți dacă vei ține cont de tema/temele principale abordate prin intermediul acestei opere literare și exprimate prin intermediul figurilor de stil. Nu uita să argumentezi folosind exemple întâlnite în text!

Exemplu

Poezia „Moină”, de George Bacovia, cuprinde patru strofe a câte patru versuri fiecare (catrene). Prima și ultima strofă sunt identice, acestea având rolul unui refren în cadrul textului: „Și toamna, și iarna/ Coboară-amândouă;/ Și plouă, și ninge, -/ Și ninge, și plouă”. Se evidențiază starea de oscilare permanentă…

...

Apartenența la simbolism

Pentru a motiva corect apartenența poeziei „Moină” la simbolism, trebuie să ai în vedere caracteristicile acestuia. Simbolismul este un curent literar apărut în Franța, ca reacție împotriva parnasianismului, a romantismului retoric şi a naturalismului. Simbolul are funcția de a înlocui expresia directă, prin intermediul analogiei și al convenției. În literatură, simbolul a devenit un mod de constituire a imaginii artistice.

Exemplu

Curentul literar simbolist aduce în literatura română o perspectivă cu totul nouă asupra poeziei, alături de o tehnică inovatoare, făcând parte, așadar, dintr-o arie mai extinsă a sensibilității moderne. Geo…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in