Comentariu

Cele mai importante explicații despre poezia „Lacustră” de George Bacovia au fost incluse pe această pagină pentru a te ajuta să înțelegi mesajul autorului și pentru a putea scrie un comentariu cât mai amp…

...

...

Tema poeziei

Atunci când ne referim la tema poeziei „Lacustră”, trebuie să urmărim viziunea pe care o are Bacovia în întreaga poezie.

Astfel, din felul în care construiește universul liric, se poate deduce că viziunea poetului este una sumbră, iar tema abordată este specifică poeziilor simboliste, pentru că și această poezie sugerează aceleași idei simboliste: incapacitatea de adaptare în…

...

Explicația titlului

Atunci când analizăm titlul poeziei „Lacustră” este important să precizăm semnificația acestui substantiv, întrucât interpretarea și analizarea titlului este cheia poeziei.

De asemenea, prin semnificația pe care o are (locuințele lacustre sunt așezările nesigure, situate pe suprafața unui lac, destinate prăbușirii), pute…

...

Elemente simboliste

Atunci când ne referim la tehnicile simboliste pe care le utilizează Bacovia în poezia „Lacustră”, ne referim la artificiile pe care le utilizează poetul pentru a putea încadra poezia la simbolism. Prin urmare, este esențial să luăm în calcul muzicalitatea versurilor (datorită ritmului și repetițiilor „Sunt singur, și mă duce un gând/ Spre locuințele lacustre”).

De asemenea, prezența simbolurilor trădează o altă caracteristică simbolistă. Un exemplu relevant în acest sens este chiar titlul poeziei, prin ceea ce simbolizează el: prăbușirea, descompunerea. Poezia „Lacustră” insistă și asupra utilizării suges…

...

Expresivitatea textului

Expresivitatea poeziei „Lacustră” se referă la limbajul pe care îl folosește poetul în poezie. Această expresivitate se manifestă cu ajutorul imaginilor artistice (vizuale: „Piloții grei se prăbușesc”; auditive: „De-atâtea nopți aud plouând”; tactile: „În spate mă izbește-un val-”; statice: „Și parcă dorm pe scânduri ude”), dar și a figurilor de stil (metaforă: „Și simt cum se atâta ploaie/ Piloții grei se prăbușesc”; repetiție: „aud plouând”, personificare: aud materia plângând”; aliterație: „Sunt singur”).

Cu alte cuvinte, poezia „Lacustră” este un text expresiv datorită…

...

Elementele de versificație / prozodie

Elementele de prozodie sau de versificație se referă la modul în care sunt dispuse versurile poeziei „Lacustră”. Prin urmare, este important să menționăm gruparea strofică (patru strofe construite simetric) și felul în care acționează regulile prozodice asupra poeziei.

Astfel, în ceea ce privește rima, remarcăm faptul că avem versuri care au aceeași rimă (primele trei versuri din prima strofă), dar întâlnim și rima încrucișată, întrucât rimează primul vers cu al treilea și al doilea cu al p…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in