Comentariu

...

Tema 

O analiză completă a oricărui text literar trebuie să conțină informații referitoare la tema reflectată în cadrul lucrării analizate. Este important să menționezi faptul că, în cazul poeziei „Gri”, avem de-a face cu teme și abordări tipice lui Bacovia, cum ar fi tema trecerii ireversibile a timpului.

Exemplu

Poezia „Gri”, de George Bacovia, are în centru tema morții, sugerată prin culoarea gri, un simbol al monotoniei, al neantului. Simțind că finalul existenței sale se ap…

...

Comentariu pe strofe

Recomandăm realizarea comentariului poeziei dedicând o atenție sporită structurii poeziei, precum și fiecărei idei și imagini artistice prezente în fiecare strofă. Astfel, în redactarea acestui comentariu nu vei întâmpina dificultăți dacă vei ține cont de tema/temele principale abordate prin intermediul acestei opere literare și exprimate prin intermediul figurilor de stil. Nu uita să argumentezi folosind exemple întâlnite în text!

Exemplu

Poezia „Gri”, de George Bacovia, cuprinde două strofe, dintre care prima se constituie din șase versuri, iar cea de-a doua, din cinci. Fiecăreia dintre cele două strofe îi corespunde câte o secvență po…

...

Relația dintre ideea poetică și mijloacele artistice

Ideea poetică reprezintă concepția în jurul căreia este construită poezia sau o anumită strofă din poezie, mesajul pe care încearcă autorul să îl transmită, iar mijloacele artistice se referă la figurile de stil și imaginile artistice (auditive, vizuale, olfa…

...

Apartenența la simbolism

Pentru a motiva corect apartenența poeziei „Gri” la curentul literar simbolist, trebuie să ai în vedere caracteristicile acestuia. Simbolismul este un curent literar apărut în Franța, ca reacție împotriva parnasianismului, a romantismului retoric și a naturalismului. Simbolul are funcția de a înlocui expresia directă, prin intermediul analogiei și al convenției. În literatură, simbolul a devenit un mod de constitu…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in