Comentariu

...

Tema

Tema unei opere literare trebuie întotdeauna menționată în eseul sau comentariul tău. Identificând corect tema operei, poți argumenta mai bine și alte idei, precum apartenența acesteia la un anumit curent literar. Este important să menționezi faptul că, în cazul poeziei „Cuptor”, avem de-a face cu tema morții.

Exemplu

Poezia „Cuptor” atinge o temă simbolistă comună în lirica bacoviană: inevitabilitatea morții. Ea aduce în prim plan imaginea unei veri toride, o vară lăuntrică, cadavre în descompunere fizică și spirituală. Câ…

...

Interpretarea versurilor

Analiza versurilor este partea cea mai importantă a comentariului deoarece aceasta oferă informații despre impactul poeziei aspra cititorului, precum și despre modul în care acesta se raportează la mesajul transmis. Interpretarea versurilor se face referindu-ne la mijloacele artistice utilizate, la ceea ce transmite poetul prin intermediul figurilor de stil și al imaginilor artistice. Fiind vorba despre o poezie simbolistă, vom identifica o paletă bogată de simboluri.

Exemplu

Poezia debutează cu o imagine dramatică, deprimantă („Sunt câțiva morți în oraș”), care, contribuie la crearea unei atmosfere sobre. Adresarea directă „iubito” marchează prezența eului liric, care pare să aibă nevoie de cineva căruia să-i împărtășească sentimentele de angoasă. Această necesitate este subliniată în versul al doilea („Chiar pentru asta am venit să-ți spun”). Catafalcul evocat în versul al treilea simbolizează piedestalul spre care ființele umane tânjesc, dar care, odat…

...

Figuri de stil

Analiza figurilor de stil este o parte semnificativă a eseului, deoarece acestea marchează intensitatea limbajului poetic. Figurile de stil reprezintă mijlocul artistic prin care poetul își exprimă ideile, gândurile și sentimentele. În cazul unei poezii simboliste, vom observa construirea mesajului poetic în jurul unui simbol central (cuptorul).

Exemplu

Bacovia este cunoscut pentru limbajul specific, marcat de termeni ce exprimă stări interioare negative, alături de fenomene naturale precum descompunerea sau moartea. În poezia „Cuptor”, limbajul bacovian este expresiv, atât datorită muzicalității versurilor, cât și imaginilor artistice, …

...

Apartenența la simbolism

Încadrarea operei într-un curent literar este relevantă pentru receptarea corectă a viziunii despre lume a scriitorului. Curentul literar care definește poezia va fi identificat în funcție de anumite trăsături definitorii ale acesteia. La George Bacovia, prezența trăsăturilor simboliste vor fi mai mult decât evidente. Simbolismul este un curent literar apărut în Franța, ca reacție împotriva parnasianismului, a romantismului retoric și a naturalismului. Simbolul are funcția de a se îndepărta de ex…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in