Comentariu literar

...

Tema poeziei

Pentru a realiza o analiză completă a poeziei Amurg violet trebuie să menționezi informații referitoare la tema abordată de autor în textul analizat. Uneori sunt prezente mai multe subiecte, alteori există o temă principală și mai multe secundare. În cazul de față temele poeziei nu sunt conturate clar, ideile autorului, stările eului liric fiind doar sugerate și nu exprimate limpede. Putem spune că tema poeziei „Amurg violet” este reflectarea în mediul exterior, în natură și în oraș, a stărilor interioare de tristețe, halucinație și degradare, ale eului liric.

Exemplu de tratare a temei

Tema poeziei Amurg violet este construită în jurul culorii violet, culoare ce în codul bacovian de semnificații simbolizează decadența, tristețea profundă și stările de halucinație. Trăirile interioare ale eului liric sunt…

...

Interpretarea versurilor

Poezia Amurg violet are trei strofe, astfel că interpretarea versurilor poeziei poate fi cu ușurință structurată după acestea. Nu uita să te raportezi în interpretarea ta, la tema principală a poeziei Amurg violet. De asemenea, poți scoate în evidență simetria și muzicalitatea poeziei, asigurată de refrenul ce deschide și încheie fiecare strofă în parte.

Exemplu de interpretare a versurilor

Poezia este structurată în trei catrene, fiecare dintre ele începând și terminându-se cu aceleași versuri: „Amurg de toamnă violet…” și  „Orașul tot e violet”. Prezența acestui refren în toate cele trei strofe conferă muzicalitate poeziei și plasează în același context toate imaginile descrise în versuri.

În prima strofă eul liric observă natura, însă modul în care ea i se înfățișează este  neclar, dezolant: „Doi plopi, în fund, apar în siluete/— Apostoli în odăjdii violete —“. Eul liric este astfel, departe de natură, nu reușește…

...

Figuri de stil

Figurile de stil sunt elemente importante ale poeziei, deoarece sunt cel mai adesea încărcate de semnificație și conțin idei importante despre mesajul autorului. În cazul de față, e important să prezinți cu atenție figurile de stil prezente în poezie, pentru că ele sunt și mărci ale simbolismului. 

Exemplu

Poezia debutează cu o imagine vizuală, cea a „amurgului violet” o metaforă simbolică de fapt, ce descrie starea decadentă a lumii, o stare dezolantă, însă cuceritoare prin frumusețea sa neobișnuită. Urmează refrenul poeziei ce îi acordă muzicalitate și simetrie: „Amurg de toamnă violet…”, „Orașul tot e violet”. Rolul refrenului nu este doar ace…

...

Mărcile eului liric

Analiza mărcilor eului liric este esențială în interpretarea poeziei, deoarece acesta joacă un rol foarte important în construcția lirică și în transmiterea mesajului de către autor. În poezia de față, prezența eului liric este subtilă, aceasta fiind vizibilă doar în strofa a treia.     

Exemplu

Absența aproape totală a mărcilor lexico-gramatice ale eului liric indică o detașare a acestuia față de trăirile exprimate,…

...

Elemente simboliste

Opera „Amurg violet” aparține curentului literar simbolist al cărui reprezentant de seamă la nivelul literaturii române este George Bacovia. Poți exemplifica apartenența acestei poezii la simbolism făcând referire la trăsăturile principale ale acestuia, ce pot fi identificate și în text.    

Exemplu

Opera „Amurg violet” aparține curentului literar simbolist după cum se poate observa din prezența elementelor specifice acestuia în rândurile poeziei: exprimarea prin sugestie a trăirilor interioare eului liric, obsesia culorilor ca mijloace de transmitere a unor stări sufletești, prezența unui refren sau laitmotiv, preferarea mediului citadin ca spațiu de desfășurare, descrierea unor stări sufletești vagi, de tristețe, spleen, solitudine, disperare delir, prin intermediul senzațiilor etc.

 Apartenența acestei …

...

Relația dintre ideea poetică și mijloacele artistice

Poetul transmite mesajul său și dă expresivitate textului prin intermediul mijloacele artistice (figuri de stil și imagi…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in