Industria

Industria reprezintă o ramură economică, considerată multă vreme și cea mai importantă, furnizând celorlalte ramuri mijloace de producție. 

Evoluția activităților industriale

Originea și evoluția industriei începe odată cu activitățile meșteșugărești și tradiționale. Această trecere de la manufacturi la mecanizarea activităților poartă denumirea de revoluția industrială

Debutul acestei revoluții industriale debutează odată cu apariția mașinii cu aburi în Anglia, secolul al XVIII-lea, inventată și mai apoi perfecționată tot de James Watt, între aproximativ anii 1760 și 1785. S-a difuzat relativ rapid și în țări europene, precum Germania, Franța, Belgia, cât și în SUA, Japonia etc. 

Utilizarea mașinii cu aburi în filaturi, în industria textilă, în siderurgie (folosirea cocsului, care a condus la înlocuirea lemnului), căile ferate (facilitarea transportul materiilor prime și al produselor) și nu numai, a condus la favorizarea și impulsionarea dezvoltării industriei. Fiind mare consumatoare de cărbuni, mașina cu aburi a determinat, de asemenea, creșterea producției de cărbuni din Marea Britanie (Wales, Yorkshire), Germania (Ruhr) și Franța (Lorena). 

În acea perioadă a epocii moderne, industria este considerată ca fiind producătoare de mijloace de producție și bunuri de consum ce se bazează pe mașini.

În jurul anului 1815, G. Stephenson, descoperă locomotiva, determinând mai apoi construirea primei căi ferate, deschisă pentru transport în anul 1830. 

În cea de-a doua parte a secolului XIX s-a produs a doua revoluție industrială, ceea ce conduce la apariția altor ramuri și subramuri. Astfel, apar: industria energiei electrice, producerea oțelului, chimia de sinteză (apariția aspirinei) etc. În mod treptat, în siderurgie și în termocentrale, cărbunele este înlocuit cu petrolul, livrat de țări precum S.UA., Rusia, Mexic, România.

După cel de-al Doilea Război Mondial are loc o diversificare semnificativă a industriei, când apar noi ramuri, cum ar fi: petrochimia (mase plastice, cauciuc sintetic, fibre și fire sintetice), energia nucleară, industria aerospațială, telefonia mobilă (după anul 1990), sisteme de automatizare, informatică etc. 

Privită la scara de evoluția a umanității, de la apariția acesteia până în prezent, industria a dispus de o dezvoltare extrem de rapidă. Această evoluție accelerată din ultimele decenii își pune amprenta asupra evoluției societății, dar în același timp duce la deteriorarea mediul înconjurător. 

În zilele noastre are loc o nouă revoluție industrială, și anume cea informațională, evidențiată prin apariția unoi noi tehnologii, folosirea unor aliaje noi (compuse din metal, titan etc.), de informatizare și robotizare ș.a.m.d.

Ramurile industriei și activitățile industriale

  • industria energetică și a energiei electrice – industria carboniferă, industria de exploatare și prelucrare a petrolului, industria de prelucrare și exploatare a gazelor naturale, industria energiei electrice;
  • industria metalurgică – metalurgia feroasă (siderurgia), metalurgia neferoasă, construcțiile de mașini (cu diferite ramuri) etc.;
  • industria chimică – industria petrochimică, industria produselor clorosodice, industria îngrășămintelor chimice, industria lacurilor și vopselelor, industria produselor farmaceutice;
  • industria lemnului – industria de exploatare a lemnului, industria de prelucrare a lemnului (industria cherestelei, industria mobilei, industria celulozei și hârtiei);
  • industria materialelor de construcții­ – industria lianților, industria prefabricatelor din beton, industria ceramicii;
  • industria ușoară și alimentară – industria ușoară (textilă, pielărie, blănărie), industria poligrafică, industria alimentară (morăritul și panificația, produsele din carne, produsele lactate, băuturile spirtoase etc.).

Fiecare ramură și activitate industrială presupune exploatarea unor materii prime și prelucrarea acestora prin procese tehnologice. Aceste activit...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in