Dinamica populației

Geografia populației și a așezărilor umane, ca și ramură a geografiei umane, studiază grupurile umane, așezările și activitățile oamenilor în contact cu condițiile și resursele naturale ale mediului.

Dinamica demografică: caracteristici

Dinamica demografică/populației este caracterizată prin modificări cantitative și structurale, permanente, datorate mișcărilor naturale și mișcărilor migratorii.

Ecuația dinamicii demografice (populației) este:

Pt = Po + Bt    sau     Pt = Po + Bn + Bm    , unde:

Bt – bilanțul total al populației;

Bt = Bn + Bm;

Bn = N – M;

Bm = I – E;

Pt – populația totală;

Po – populația inițială;

Bn – bilanțul demografic natural;

N – natalitate;

M – mortalitate;

Bm – bilanțul demografic migratoriu;

I – imigrări (intrări în sistem);

E – emigrări (ieșiri din sistem).

În sens istoric, dinamica populației evidențiază cum a evoluat populația de-a lungul timpului. În antichitate, pe Terra existau în jur de 250 - 300 milioane de oameni, iar după anul 1950 s-a produs o explozie demografică (creștere fără precedent a numărului populației), ajungându-se astăzi la o populație de 7 miliarde.

1.Dinamica naturală:

Ca și expresie matematică, bilanțul natural sau sporul natural, reprezintă diferența dintre natalitate și mortalitate, exprimată la mia de locuitori ( Bn=N-M ‰ )  Această diferență poate fi pozitivă, adică numărul celor născuți să fie mai mare decât al celor decedați, ceea ce înseamnă că avem un bilanț natural pozitiv de unde rezultă o creștere a populației. Dacă această diferență este negativă, adică numărul celor născuți este mai mic decât al celor decedați, bilanțul natural este negativ, ceea ce înseamnă o scădere a populației. Se mai poate întâmpla ca diferența dintre natalitate și mortalitate să fie zero, ceea ce înseamnă ca numărul populației rămâne același.

Natalitatea populației este raportul dintre numărul născuților vii într-un an și populația medie a anului, exprimat la mia de locuitori ( N = N/ Pt * 1000 .

Factorii natalității

  • condițiile de viață ale populației: cu cât nivelul de trai este mai ridicat, cu atât natalitatea este mai scăzută, rezultând faptul că, în țările cu economie dezvoltată, natalitatea este mică;
  • mentalitatea individualistă: dorința familiilor de a avea mai multe bunuri materiale și copii puțini, cu gândul de a asigura mai multe copilului;
  • politica demografică, care poate
...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in