Genul Epic

a) Abordare generală a genului epic

Genul literar are la bază un anumit mod de transmitere a ideilor ṣi a sentimentelor, precum ṣi o anume modalitate de organizare a textului. Operele literare au o serie de particularităţi care permit clasificarea acestora în unul dintre cele trei genuri literare: epic, liric sau dramatic. Fiecare dintre aceste genuri creează o relaţie aparte între autor ṣi cititor, trăirile fiind exprimate în maniere diferite.

Genul epic cuprinde totalitatea operelor narative în…

...

b) Genul Epic Trăsături

Genul epic se caracterizează prin trăsături precum:

 • Personajele se numără printre elementele esenţiale ale operelor epice. Acestea sunt fiinţe fictive sau „fiinţe de hârtie” care nu fac parte din realitate, ci pot fi regăsite doar în lumea ficţională a textului. Personajele pot fi clasificate în mai multe categorii (pozitive/negative; principale/secundare/episodice/figurante etc.), ele fiind purtătoare ale mesajului pe care autorul doreṣte să îl transmită. De exemplu, în opera epică „Moara cu noroc”, de Ioan Slavici, personajul principal, Ghiţă, este dominat de setea de înavuţire, rolul acestuia în acţiune fiind acela de a evidenţia ideile moralizatoare ale autorului, conform cărora cei care încearcă să-ṣi depăṣească limitele în mod necinstit sunt pedepsiţi.
 • Naratorul este, de asemenea, un element-cheie al genului epic. Acesta este corespondentul eului l…

...

c) Specii epice | Opere epice

În funcţie de particularităţile lor, operele epice pot fi grupate în specii literare. 

Printre speciile literare ale genului epic avem:
- basmul;
- balada;
- schiţa;
- fabula;
- povestirea;
- nuvela;
- romanul;
- epopeea;
- jurnalul de călătorie, scrisorile, discursul, reportajul, etc.

Basmul

Definiție

Basmul este o creație epică narativă, populară sau cultă, de dimensiuni medii, în care întâmplările reale se împletesc cu cele fantastice. Într-un basm, faptele sunt săvârșite atât de personaje reale, cât și de entități cu puteri supranaturale. Acestea reprezintă fie forțele binelui, fie pe cele ale răului, iar din confruntarea celor două, binele iese mereu învingător.

Trăsături:

 • prezența formulelor de început, a celor intermediare și de sfârșit („A fost odată ca niciodată, că de n-ar fi nu s-ar povesti”, „Merse [...] cale lungă, să-i ajungă”, „Și-am încălecat pe-o căpșună, și v-am spus o mare minciună!”)
 • prezența cifrelor și a obiectelor magice
 • caracterul oral, anonim și colectiv în cazul basmelor populare
 • împletirea elementelor reale cu cele fantastice
 • lupta dintre bine și rău, soldată cu victoria binelui
 • momentele subiectului iau forme diferite: situația inițială de echilibru, factorul perturbator, acțiunea reparatorie, momentul de maximă tensiune și restabilirea echilibrului inițial

Tipuri de basme:

 • Popular
 • Cult

Paralelă între basmul cult și basmul popular:

Între basmul cult și basmul popular există o serie de asemănări și deosebiri de care trebuie să ții cont în cazul în care trebuie să faci o paralelă.

 • Asemănări:

- prezenta elementelor reale și a celor fabuloase

- utilizarea formulelor de început, de final și a celor mediene

- caracterul tradițional, folosirea temelor, motivelor și situațiilor tipice

 • Deosebiri:

- autorul basmului popular este necunoscut, în timp ce în cazul basmului cult se cunoaște autorul

- în cazul basmului popular predomină narațiunea, în timp ce în cazul basmului cult ea este alternată cu dialogul și descrierea

Exemple:

...

Jurnalul de călătorie

Definiție:

Jurnalul de călătorie este o relatare în scris, zi de zi, a unei călătorii. Jurnalul este o specie a genului autobiografic ce conține însemnări zilnice ale cuiva despre anumite evenimente: operațiuni militare, ale unei expediții geografice, ale unei călătorii pe mare (jurnal de…

...

Reportajul

Definiție:

Specie publicistică, apelând adesea la modalități literare de expresie, care informează asupra unor situații, evenimente de interes general sau ocazional, realități geografice…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in