Lock

Genul Dramatic

Lock

a) Abordare generală

Genul dramatic cuprinde totalitatea operelor scrise cu scopul de a fi ulterior interpretate pe scena unui teatru. Astfel, operele dramatice impun o delimitare clară în timp și spațiu a acțiunii reprezentate. Acțiunea operelor dramatice se concentrează asupra unui conflict, fiind, de regulă, bazată pe împrejurări, pasiuni și caractere care…

...

b) Trăsături ale genului dramatic

 • Prezintă o structură specifică;
 • Operele ce aparțin genului dramatic respectă o structură specifică. Așadar, ele conțin: replici, scene și acte (care mai sunt numite și „tablouri”). Actele reprezintă diviziuni care structurează subiectul, reprezentând o etapă a desfășurării acțiunii. Scenele sunt subdiviziuni care marchează intrările și ieșirile din scenă ale personajelor. Replicile constituie modalitatea de comunicare dintre personaje și au o pronunțată valoare expresivă;
 • Replicile sunt precedate de numele personajului care le rostește;
 • Replicile corespund intervenției unui personaj care fie începe o discuție, fie îi răspunde interlocutorului său, fie se află într-un dialog cu mai multe personaje. Replicile antite…

...

c) Clasificarea speciilor dramatice

Speciile genului dramatic sunt următoarele:

 • Tragedia
 • Comedia
 • Tragicomedia
 • Drama

Tragedia

Definiție:

Tragedia este o specie a genului dramatic, în proză sau în versuri, care conține personaje puternice, angajate în lupta cu destinul, cu ordinea existentă a societății ori cu propriile lor sentimente. De regulă, acest conflict se sfârșește odată cu moartea eroului. Nu se știe cu exactitate care sunt originile tragediei, dar în mod sigur, ea s-a dezvoltat în Grecia antică. 

Trăsături:

 • formă de dramă caracterizată de seriozitate și demnitate;
 • de regulă, implică un conflict între un personaj și o putere superioară, precum legea, divinitatea, destinul sau societatea;
 • conflict puternic și deznodământ grav;
 • personaje excepționale, aflate în luptă cu forțe adverse puternice, în virtutea unei cauze nobile.

Exemple: „Hamlet”, „Macbeth”, „Regele Lear”, „Romeo și Julieta” de William Shakespeare

Comedia

Definiție:

Comedia este o specie a genului dramatic, concepută în versuri sau proză, care satirizează aspecte ale societății, slăbiciuni umane sau prezintă situații hazlii. Aceasta are acțiune veselă și deznodământ fericit. Comicul este principalul element ce deosebește comedia de alte specii literare ce aparțin genului dramatic. Acesta reprezintă o categorie estetică fundamentală, care desemnează una dintre atitudinile esențiale în fața vieții. Comicul poate fi: de situație, de limbaj, de nume, de moravuri și de caracter.

Trăsături:

 • modalitate comică în prezentarea personajelor, întâmplărilor și a moravurilor, adesea satirizate;
 • prezența unui conflict central relevant;
 • deznodământ vesel.

Tipuri de comedii:

 • de situații
 • de moravuri
 • de caracter
 • de intrigă
 • de salon
 • vodevil
 • eroică

Exemple: 

Tragicomedia

Definiție:

Tragicomedia este o specie a genului dramatic în care conflictul este preponderent tragic, însă se îmbină cu elemente comice rezultând un deznodământ fericit. Această specie a apărut în perioada Renașterii, în Italia, însă a fost privită cu reticență din …

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in