Filosofia continentală

Aspecte introductive

Numele filosofiei continentale provine de la distincția pe care filosofii vorbitori de limba engleză o fac între propria lor filosofie analitică și filosofia produsă pe continentul european.

Termenul nu era la început neutru, ci purta o conotație negativă datorată neîncrederii pe care filosofii analitici o aveau în lucrările filosofilor ce vor urma să fie cunoscuți drept „continentali”. Ulterior, filosofia continentală a depă…

...

Caracteristici

Caracteristicile filosofiei continentale sunt următoarele:

  • Desprinderea filosofiei de științele naturale ale căror metode sunt considerate nepotrivite pentru a explica fenomene apriorice, ce nu pot fi cunoscute prin experiență
  • Prezența unei înclinații spre istoricism, ideea conform căreia contextul, spațiul și timpul, limbajul, istoria sau cultura determină parțial condițiile experienței posibile; subiectele filosofice nu sunt …

...

Filosofie orientată spre exterioritate | Filosofie orientată spre interioritate

Filosofia continentală poate fi împărțită în două sfere:

  1. filosofia orientată spre exterioritate
  2. filosofia orientată spre interioritate.

Filosofia orientată spre exterioritate se bazează pe ideea cum că filosofia este o metaștiință ce depășeș…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in