Testul 8

Subiectul I

Citește fiecare dintre textele de mai jos pentru a putea răspunde cerințelor formulate.

A.

1. Menționează două specii de arbori identificate în textul 2. 2 puncte

Răspuns: 

Două dintre speciile de arbori identificate în text sunt: cedrul și stejarul de piatră.

2. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând informațiile din textul 1. 2 puncte

Din tot Conacul Chicuş, lui Mihalachi îi place foarte mult să privească:

a) farul călăuzitor instalat în grădina cu salcâmi.
b) odăile folosite pentru depozitarea lucrurilor vechi.
c) turnurile străjuite de cei doi turci sculptați în piatră.
d) zona în care erau ținuți fazanii și alte păsări de curte. 

Răspunsul corect: c

3. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând informațiile din textul 2. 2 puncte

În amintire, autoarea păstrează imaginea unui tort aniversar cu:

a) glazură de zmeură.
b) mere verzi.
c) pisoi de zahăr. 
d) trei lumânări. 

Răspunsul corect: d

4. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând informațiile din textul 1. 2 puncte

În fragmentul extras din Vântul, duhul, suflarea de Andreea Răsuceanu se evidențiază: 

a) conflictul dintre generații.
b) grija față de animale. 
c) pitorescul unei case.
d) specificul hainelor turcești.

Răspunsul corect:…

...

Subiectul al II-lea

Imaginează-ți că ai fost în excursie la Conacul Chicuș, devenit muzeu. 
Redactează un e-mail, de cel puțin 150 de cuvinte, adresat prietenului tău Andrei, prin care să îl convingi să viziteze conacul, inserând în mesaj o secvență narativă, una descriptivă și una argumentativă. Adresa de e-mail a lui Andrei este andrei123@abc.ro, iar a ta este narcis456@abc.ro sau narcisa456@abc.ro. 

Punctajul pentru compunere se acordă astfel:
• conținutul compunerii – 12 puncte
• redactarea compunerii – 8 puncte (marcarea corectă a paragrafelor – 1 punct; coerența textului – 1 punct; proprietatea termenilor folosiți – 1 punct; corectitudine gramaticală – 1 punct; claritatea exprimării ideilor – 1 punct; respectarea normelor de ortografie – 1 punct; respec…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in