Testul 5

Subiectul I

Citește fiecare dintre textele de mai jos pentru a putea răspunde cerințelor formulate.

A.

1. Transcrie, din textul 1, două cuvinte care aparțin câmpului lexical al timpului. 2 puncte

Răspuns:

Două cuvinte care aparțin câmpului lexical al timpului sunt: dimineața și noaptea.

2.Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând textul 1. 2 puncte

Tema poeziei este:

a) călătoria.
b) creația.
c) istoria. 
d) natura.

Răspunsul corect: d

3. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând informațiile din textul 2. 2 puncte

Cel care le spunea povești în fiecare seară copiilor era:

a) Afanasie.…

...

Subiectul al II-lea

Crezi că a deveni campion are legătură cu locul unde te-ai născut?

Scrie un text argumentativ, de minimum 150 de cuvinte, în care să susții răspunsul la întrebarea de mai sus, valorificând textul 2 și experiența personală/de lectură. 

În scrierea textului, vei avea în vedere: 
− formularea unei opinii; 
− prezentarea a două argumente care să susțină opinia formulată; 
− enunțarea unei concluzii; 
− utilizarea corectă a conectorilor în argumentare. 

Punctajul pentru compunere se acordă astfel:
• conținutul compunerii – 12 puncte
• redactarea compunerii – 8 puncte (marcarea corectă a paragrafelor – 1 punct; c…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in