Testul 4

Subiectul I

Citește fiecare dintre textele de mai jos pentru a putea răspunde cerințelor formulate.

A. 

1. Notează două cuvinte care aparțin câmpului lexical al cărții, valorificând textul 2. 2 puncte

Răspuns: librărie, poveștile

2. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând informațiile din textul 2. 2 puncte

Mama cumpără:
a) biografii ale istoricilor.
b) cărți din secolul al XX-lea.
c) romane franțuzești.
d) tratate de istorie.

Răspunsul corect: c
3. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând informațiile din textul 2. 2 puncte

Prin lectură, fata descoperă cum poate:
a) să adoarmă mai repede seara.
b) să călătorească în alte epoci.
c) să devină bibliotecară.
d) să picteze coperta cărților citite.

Răspunsul corect: b

4. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând informațiile din textul 1. 2 puncte

Imaginea de pe coperta cărții Avalanșa conține:
a) patine și cărți.
b) cărți și schiuri.
c) schiuri și copii.
d) schiuri și patine.

Răspunsul corect: c

5. Notează „X” în dreptul fiecărui enunț pentru a stabili corectitudinea sau incorectitudinea acestuia, bazându-te pe informațiile din cele două texte. 6 puncte 

EnunțulCore…

...

Subiectul al II-lea

Scrie o compunere, de minimum 150 de cuvinte, în care să îl caracterizezi pe tata, personajul din textul 1.

În redactarea compunerii:

− vei menționa două trăsături ale personajului; 4 puncte
− vei ilustra două modalități de caracterizare diferite, prin câte o secvență comentată; 6 puncte
− vei corela o valoare transmisă prin acest personaj cu una importantă pentru tine, justificându-ți răspunsul. 2 puncte

Punctajul pentru compunere se acordă astfel:
• conținutul compunerii – 12 puncte
• redactarea compunerii – 8 puncte (marcarea corectă a paragrafelor – 1 punct; coerența textului – 1 punct; proprietatea termenilor folosiți – 1 punct; corectitudine gramaticală – 1 punct; …

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in