Testul 3

Subiectul I

Citește fiecare dintre textele de mai jos pentru a putea răspunde cerințelor formulate.

A.

1. Notează două discipline școlare pe care le are Decebal în orar. 2 puncte

Răspuns:

Două dintre disciplinele pe care le are Decebal în orar sunt: istorie și geografie. 

2.Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând informațiile din textul 1. 2 puncte

Ziua în care Gena vrea să îi verifice temele lui Decebal este:

a) luni.
b) vineri.
c) sâmbătă. 
d) duminică.

Răspunsul corect: b

3. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând informațiile din textul 2. 2 puncte

Maia se dovedește o bună colegă de bancă pentru că:

a) îi împrumută colegului guma și rigla.
b) îl ajută pe băiat să învețe alfabetul.
c) îl antipatizează și ea pe Bogdan.
d) împarte cu el gustarea, în pauză.

Răspunsul corect: a

4. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând informațiile din textul 1. 2 puncte

Când vine în vizită domnul Dinu, Gena:

a) îi spune că Miza nu e acasă. 
b) îl trimite pe Decebal în oraș.
c) își aranjează emoționată ținuta.
d) se preface că este ocupată.

Răspunsul corect: c

5. Notează „X” în dreptul fiecărui enunț pentru a stabili corectitudinea sau incorectitudinea acestuia,  bazându-te pe informațiile din cele două texte. 6 puncte

EnunțulCorect…

...

Subiectul al II-lea

Scrie un text narativ, de minimum 150 de cuvinte, în care să prezinți o întâmplare petrecută la școală și în care să inserezi o secvență descriptivă și una dialogată. 

Punctajul pentru compunere se acordă astfel:

• conținutul compunerii – 12 puncte
• redactarea compunerii – 8 puncte (marcarea corectă a paragrafelor – 1 punct; coerența textului – 1 punct; proprietatea termenilor folosiți – 1 punct; corectitudine gramaticală – 1 punct; claritatea exprimării ideilor – 1 punct; respectarea normelor de ortografie – 1 punct; respectarea normelor de punctuație – 1 punct;  lizibilitate – 1 punct).

No…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in