Testul 11

Subiectul I

Citește fiecare dintre textele de mai jos pentru a putea răspunde cerințelor formulate.

A.

1. Notează două tipuri de rechizite menționate în textul 1. 2 puncte

Răspuns:

Două tipuri de rechizite menționate în textul unul sunt: stilou, penar.

2. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând informațiile din textul 1. 2 puncte

Fata reușește să adune de pe coastă

a) 5 kilograme de zmeură. 
b) 7 kilograme de zmeură.
c) 11 kilograme de zmeură.
d) 35 de kilograme de zmeură. 

Răspunsul corect: a

3. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând informațiile din textul 2. 2 puncte

Sunt foarte bogate în antioxidanți

a) afinele. 
b) cerealele.
c) coacăzele.
d) legumele. 

Răspunsul corect: a

4. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând informațiile din textul 1. 2 puncte

În fragmentul extras din romanul Tot înainte de Ioana Nicolaie se evidențiază 

a) bucuria de a descoperi frumusețea peisajului de costișă.
b) dorința unei fete de a fi apreciată de tată în fața colegilor.
c) interesul pentru cultivarea și recoltarea fructelor de pădure.
d) motivația de a câștiga banii necesari la începerea școlii. 

Răspunsul corect: d

5. Notează „X” în dreptul fiecărui enunț pentru a stabili corectitudinea sau incorectitudinea acestuia, bazându-te pe informațiile din cele două texte. 6 puncte

En…

...

Subiectul al II-lea

Redactează, în 90 – 150 de cuvinte, rezumatul textului 1.

În alcătuirea rezumatului: 
− vei formula ideile importante, dovedind înțelegerea textului; 
− vei prezenta evenimentele în succesiune logică; 
− vei respecta regulile unui rezumat. 

Punctajul pentru compunere se acordă astfel:
• conținutul compunerii – 12 puncte
• redactarea compunerii – 8 puncte (respectarea numărului de cuvinte indicat – 1 punct; coerența textului – 1 punct; proprietatea termenilor folosiți – 1 punct; corectitudine gramaticală – 1 punct; claritatea exprimării ideilor – 1 punct; respectarea norm…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in