Testul 11

Subiectul I

Citește poezia „Piersicul” de Ion Pillat.

A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la textul dat.

1. Notează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: drumului, zvelt. 4 puncte

2. Menționează rolul cratimei din versul: Ce suie-n limpezimea lui Prier. 4 puncte

3. Explică modul de formare a cuvintelor subliniate din versurile: Un piersic proaspăt înflorit din cer și Mi-aduce scoici trandafirii pe braț. 4 puncte

4. Transcrie două cuvinte care conțin diftong din primele două versuri ale poeziei. 4 puncte

5. Precizează tipul de rimă din poezie și măsura ultimului vers. 4 puncte

6. Transcrie un epitet și o metaforă din poezie. 4 puncte

Răspuns:

1. drumului…

...

Subiectul II

Citește textul „Valențe turistice ale satului românesc”, publicat de Silviu Neguț în Geografia turismului.

A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos.

1. Formulează câte un enunț în care să precizezi următoarele aspecte din textul dat:

– altitudinea maximă la care se găsesc sate românești;

– zona în care satele au o structură risipită. 4 puncte

2. Scrie numele autorului și titlul publicației în care a apărut fragmentul dat. 4 puncte

3. Menționează felul și cazul pronumelor subliniate în textul dat. 4 puncte

4. Precizează funcția sintactică a cuvintelor subliniate, menționând partea de vorbire prin care se exprimă: În zonele colinare și de podiș predomină satele mijlocii. 4 puncte

5. Transcrie, din fraza următoare, o propoziție principală și propoziția subordonată, precizând felul acesteia: De pildă, cele din câmpie și din unele podișuri mai netede sunt mari și au o structură de tip adunat, cu casele dispuse de-a lungul unor străzi ce se intersectează în unghi drept. 4 puncte

6. Construiește o frază alcătuită din…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in