Testul 1

Subiectul I

Citește fragmentul de text din volumul „Flori alese din poezia populară”, ediție îngrijită de Ioan Șerb.

A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la textul dat.

1. Notează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: pică, amărât. 4 puncte

2. Menționează rolul virgulelor în secvența: — Ce te legini, plopule,/Fără ploaie. 4 puncte

3. Explică modul de formare a cuvintelor subliniate din versurile: Vântul bate vălurele/ Și-mi aduce dor și jele / […] Vȃntu-mi bate cam domol, / Păsările se duc stol. 4 puncte

4. Transcrie, din primele șase versuri, două cuvinte care conțin diftong. 4 puncte

5. Precizează măsura fiecăruia dintre versurile: Vântul bate vălurele și Făr’ de ploaie, făr’ de vânt. 4 puncte

6. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, semnifi…

...

Subiectul II

Citește fragmentul din textul „Jean Dragesco. Fragmente dintr-un jurnal african inedit” scris de Alexandru Marinescu și publicat în  Terra Magazin, nr. 201.

A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la textul dat.

1. Formulează câte un enunț în care să precizezi următoarele aspecte din textul dat:

– numele continentului care l-a pasionat pe fotograful și naturalistul Jean Dragesco;

– anul în care participă la misiunea științifică îndrumată de zoologul francez. 4 puncte

2. Scrie numele autorului și titlul articolului din care este extras fragmentul. 4 puncte

3. Menționează genul și cazul adjectivelor subliniate în textul dat: impecabile, celebri. 4 puncte

4. Precizează funcția sintactică a cuvintelor subliniate, menționând partea de vorbire prin care se exprimă: Africa a fost marele vis al copilăriei sale. 4 puncte

5. Transcrie propozițiile subordonate din fraza următoare, precizând felul acestora: Nevoit să-și urmeze părinții în Franța pentru ocuparea unui post diplomatic, Dragesco va primi în 1955 cetățenia franceză și va continua, la un nivel superior, preocupările care-l pasionau încă din copilărie. 4 puncte

6. Construiește o frază alcătuită din două propoziții în care să existe o propoziție…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in