Sesiunea specială 2017

Subiectul I

Citește următorul text:

Din mesteacănul de-afară

Foi îngălbenite curg,

Când cernindu-și pânza rară

Cade vânătul amurg.

 

Frate bun mi-a fost copacul

Cu podoaba lui de ieri,

El mi-a adumbrit* săracul

Un noroc de două veri.

 

Zgribulind din trup se-ndoaie

Peste geamul meu deschis –

S-a mai dezlipit o foaie,

Mi s-a mai fărmat* un vis ...

 

Unde ești tu, să ne plouă

Plânsul frunzelor ce mor,

și cu brațele-amândouă

Să oprim căderea lor? ...

 

 

Mâna ta să le culeagă

și să ni le-mpartă-n doi.

E povestea noastră-ntreagă

Scrisă-n veștedele foi ...

 Octavian Goga, Amurg

*a adumbri – a face umbră, a umbri

*a fărma – a sfărâma, a zdrobi

A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos.

1. Notează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: amurg, veștedele. 4 puncte

2. Menționează rolul cratimei din secvența povestea noastră-ntreagă. 4 puncte

3. Explică modul de formare a unui cuvânt obținut prin conversiune și a cuvântului obținut prin derivare din versurile: Peste geamul meu deschis –/S-a mai dezlipit o foaie. 4 puncte

4. Transcrie două cuvinte care conțin diftong din versurile: Frate bun mi-a fost copacul/Cu podoaba lui de ieri. 4 puncte

5. Numește rima poeziei și măsura ultimului vers al textului dat. 4 puncte

6. Transcrie două figuri de stil diferite din textul dat, precizând felul lor. 4 puncte

Rezolvare:

1. amurg – înserare;

veștedele – ofilitele

2. În secvența „povestea noastră-ntreagă”, cratima are rolul de a marca rostirea legată a două cuvinte (noastră, întreagă), precum și elidarea vocalei „î”.

3. deschis – obținut prin conversiune din participiul verbului a deschide

dezlipit – format prin derivare cu prefixul dez- de la verbul a lipi

4. podoaba, ieri

5. Rima poeziei este încrucișată, iar măsura ultimului vers, de șapte silabe.

6. „vânătul amurg...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in