Sesiunea specială 2015

Subiectul I

Citește textul „Nu vrem să fim fericiți” de Teodor Mazilu.

A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos:

1. Notează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: a înțelege,

sfârșitul, veșnică. 

2. Explică rolul cratimei din secvența Ce-ai spus? 

3. Transcrie, din textul dat, un epitet și o comparație. 

4. Formulează două idei principale/secundare din textul dat. 

5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, semnificația secvenței:

GENOVEVA: Nu te mai iubesc. Sunt fericită și eu, la rândul meu. Mă simt liberă ca pasărea cerului.

MAXIMILIAN: Ura! Ura! Am scăpat de iubire. Ura! Ura! Am scăpat de iubire! 

Răspuns:

1. a înțelege – a pricepe

sfârșitul – finalul

veșnică – eternă

2. În secvența „Ce-ai spus?”, cratima marchează pronunțarea legată a două cuvinte.

3. „frumos buchet” (epitet)

   „liberă ca pasărea cerului” (comparație)

4. În textul de față este vorba despre despărțirea dintre Genoveva și Maximilian. 

Deși despărțirea este, de obicei, asociată cu tristețea, cei doi pornesc bucuroși pe drumuri diferite, comportându-se de parcă ar fi scăpat de sub povara iubirii.

5. Semnificația secvenței din cerința formulată se află în strânsă legătură cu percepția omului asupra iubirii, precum și a rolului dragostei în existența umană. În cazul cuplului Genoveva-Maximilian, iubirea este văzută ca o povară ce impune limitări, de sub jugul cărora ambii par fericiți să se elibere...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in