Sesiunea specială 2014

Subiectul I

Citește, cu atenție, textul „Omida și furnica” de George Ranetti.

A. Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos:

1. Notează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: comoda, mândră, hrana. 6 puncte

2. Explică rolul cratimei în secvența frunza-naltului copac. 6 puncte

3. Transcrie, din textul dat, două secvențe în care sunt surprinse trăsături ale furnicii. 6 puncte

4. Menționează două moduri de expunere utilizate în textul dat. 6 puncte

5. Prezintă, în 30-50 de cuvinte, semnificația versurilor: — Eu te privesc de sus, furnică,/Și-mi pari atât de mică!/Te văd cum jos muncești/Din greu,/Ca să trăiești. 6 puncte

Răspuns:

1. comodă – liniștită;

Mândră – mulțumită;

Hrana – mâncarea.

2. În secvența „frunza-naltului copac”, cratima este utilizată pentru a marca rostirea a două cuvinte într-unul singur. De asemenea, cratima marchează căderea unei vocale (în acest caz, vocala „î”).

3. Cele două secvențe în care sunt surprinse trăsăturile furnicii sunt: „Furnica e de obicei/ Cam prea modestă (treaba ei!)”; „Când eu trăiesc prin mine însămi”.

4. Dat fiind faptul că textul este o fabulă, cele două moduri de expunere dominante sunt: narațiunea și dialogul.

5. Înălțimea la care omida este plasată reprezintă o metaforă a belșugului material, însoțit de lipsa...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in