Sesiunea specială 2013

Subiectul I

Citește fragmentul din textul „Nu cânta, băiete!”, basm cules de D. Furtună.

A. Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos:

1. Notează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: merge, poruncă, gătită.

2. Explică rolul virgulei în secvența: — Dacă nu-mi spui, surioară dragă! 

3. Selectează două cuvinte/grupuri de cuvinte din text care se referă la spațiul acțiunii.

4. Numește două moduri de expunere utilizate în text.

5. Prezintă, în 30-50 de cuvinte (3-5 rânduri), semnificația secvenței: Crăiasa cea frumoasă însă, drept să vă spun, nu s-a uitat mult la asta: ea a luat repede nafură, a ieșit, și până una-alta, a fost acasă – tot fata moșului, care acum făcea mâncare pentru babă și pentru odorul ei!

Răspuns:

1. merge – pleacă;

    poruncă – ordin;

    gătită – împodobită.

2. În secvența „Dacă nu-mi spui, surioară dragă!”, virgula marchează despărțirea unui substantiv în cazul vocativ de restul enunțului.

3. Grupurile de cuvinte care se referă la spațiul acțiunii sunt: „stă acasă”, „în fața pridvorului”.

4. În textul dat se pot identifica următoarele moduri de expunere: narațiunea și dialogul.

5. Discrepanța dintre imaginea fetei așa cum a intrat în biserică și cea de acasă este incredibilă....

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in