Sesiunea iunie 2017

Subiectul I

Ploi verzi de vară sufletu-mi vrăjiră

și-n melodia caldă, rămuroasă,

eu auzeam pământul cum respiră,

iarba cum crește, noaptea cum se lasă.

 

Nu era nimic trist. Dar solemn,

sufletul lumii închis în lemn,

în flori palide, în hribi* și scaieți,

revărsa bucuria tainicei vieți.

 

Cerul pierdut în cețuri îl uitam.

Nu mai eram decât ram,

decât rădăcină și pace

de ierburi opace.

 

Însă irizata*, subtila apă voioasă,

avea licurici, clopoței, în plete.

Jumătate din ființa ei luminoasă

lăsând să cadă văluri încete,

 

apărea în pajiște sau lângă bălți,

(o zână pe care-o văzusem și-n alte dăți),

numai picături de apă, văpăi,

era frumusețea-i dintăi*. [...]Magda Isanos, Ploaia (fragment)

 

*irizat – care reflectă culorile curcubeului

*hribi – ciuperci comestibile

*dintăi – dintâi

 

A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos.

1. Notează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: melodia, apărea. 4 puncte

2. Menționează rolul cratimei din secvența și-n alte dăți. 4 puncte

3. Explică modul de formare a unui cuvânt obținut prin conversiune și a unui cuvânt obținut prin derivare din ultimele trei strofe. 4 puncte

4. Precizează două cuvinte din prima strofă a poeziei care conțin diftong. 4 puncte

5. Numește tipul de rimă din ultima strofă a poeziei și măsura ultimului vers. 4 puncte

6. Transcrie două figuri de stil diferite din poezie, precizând felul lor. 4 puncte

Rezolvare:

1. melodia – cântecul;

 apărea – se ivea.

2. În secvența „și-n alte dăți”, cratima are rolul de a marca rostirea legată a două cuvinte într-un singur cuvânt („și”, „în”), precum și elidarea vocalei „î”.

3. frumusețea – substantiv format prin derivare cu sufixul „-ețe” de la adjectivul „frumos”, articulat cu articolul hotarat „a”;

pierdut –adjectiv format prin conversiune din participiul verbului „a pierde”.

4. „rămuroasă”, „noaptea”.

5. Rima este împerecheată, iar mă...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in