Sesiunea iunie 2014 (rezervă)

Subiectul I

Citește, cu atenție, textul „Dincolo” de Liviu Rebreanu.

A.  Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos:

  1. Notează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: să încolțească, mâhnit, respectat. 6 puncte
  2. Explică rolul cratimei în secvența n-ar merita. 6 puncte
  3. Selectează, din textul dat, două cuvinte/grupuri de cuvinte care se referă la timpul acțiunii.  6 puncte
  4. Menționează două trăsături ale genului epic, prezente în textul dat. 6 puncte
  5. Prezintă, în 30-50 de cuvinte, semnificația secvenței: Adevărat, în general aveam un fel de repulsie fizică față de hârtia de scrisori albă. Cu asta îmi și scuzam toate neatențiile și necuviințele în relație cu lumea mică în care mă învârteam. 6 puncte

Răspuns:

  1. să încolțească – să apară; mâhnit – supărat; respectat – stimat.
  2. În secvența „n-ar merita”, cratima marchează rostirea legată a două cuvinte („nu” și „ar”), precum și elidarea vocalei „u”.
  3. Cele două secvențe care se referă la timpul acțiunii sunt: „în miercurea aceea de iunie”, „mă deșteptasem de dimineață”.
  4. Două trăsături ale genului epic, regăsite în text, sunt: narațiunea ca mod de expunere dominant și prezența personajelor (tatăl, protagonistul, soția acestuia).
  5. Descriind „repulsia” față de hârtia de scrisori albă, personajul-narator motivează absența
...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in