Sesiunea iunie 2013

Subiectul I

Citește cu atenție fragmentul din textul „Din durerile lumii” de Alexandru Vlahuță.

A. Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos:

1. Notează câte un antonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: sărac, mari, bucurie.

2. Explică rolul virgulei în secvența cu inima plină de dor, de bucurie și de nerăbdare. 

3. Transcrie, din text, două cuvinte/grupuri de cuvinte care se referă la timpul în care se petrece acțiunea. 6 puncte

4. Menționează două trăsături ale genului epic prezente în textul dat. 6 puncte

5. Prezintă, în 30-50 de cuvinte (3-5 rânduri), semnificația secvenței: Biata Ilinca Văduva i-a pregătit băiatului în pripă ce-a putut, a mai împrumutat câte o bucățică de pânză de prin sat, de i-a făcut și ea ce s-a priceput, ca o mamă – și pe la pârguitul strugurilor s-a despărțit, cu lacrămile pe obraz, de singura odraslă a casei și singura ei mângâiere.

Răspuns:

1. sărac – bogat

    mari – mici

    bucurie – tristețe

2. În secvența „cu inima plină de dor, de bucurie și de nerăbdare”, virgula desparte termenii unei enumerații.

3. Grupurile de cuvinte care se referă la timpul în care se petrece acțiunea sunt: „vara”, „la ziua aceea”.

4. Două trăsături ale genului epic, prezente în textul dat, sunt: prezența personajelor și narațiunea ca mod de expunere dominant.

5. Aflând despre posibilitatea băiatului de a studia în oraș, mama acestuia încearcă...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in