Model 2014

Subiectul I

Citește, cu atenție, textul „Ierni jilave” de Gib. I. Mihăescu.

A. Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos:

1. Notează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: agitat, piereau, numaidecât. 6 puncte

2. Explică rolul cratimei în secvența n-auzi. 6 puncte

3. Selectează un epitet și o comparație din fragmentul dat. 6 puncte

4. Menționează două trăsături ale genului epic prezente în textul dat. 6 puncte

5. Prezintă, în 30-50 de cuvinte, semnificația secvenței: Mai ales în miazănoapte îmi pusesem toată nădejdea; de acolo avea să vină mult așteptatul nor de zăpadă. Mi-l închipuiam enorm și alburiu, cu chip de om; un Moș Crăciun plutind greoi sub povara darurilor pe căile văzduhului. 6 puncte

Răspuns:

1. agitat – neliniștit;

piereau – dispăreau;

numaidecât – imediat.

2. În secvența „n-auzi”, cratima marchează rostirea legată a două cuvinte („nu” și „auzi”), precum și  căderea vocalei „u” (aparținând cuvântului „nu”).

3. „fulgii albi” (epitet)

„cu căciulița și cu umerii îmbrăcați în solzișori de ie, ca într-o armură de argint” (comparație)

4. Două argumente pentru apartenența textului dat la genul epic sunt: modul de expunere dominant (narațiunea, însoțită de dialog), precum și prezența personajelor (copilul, mama, fata în casă).

5. În n...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in