Lock

Simulare

Lock

Accesează variantă de rezolvare a subiectelor de la simularea examenului de Evaluare Națională din data de 04 aprilie 2022 și vei fi cu un pas mai aproape de a obține nota dorită la testarea care are loc la finalul clasei a VIII-a.

Subiectul I

Citește fiecare dintre textele de mai jos pentru a putea răspunde la cerințele formulate.

A. 

1. Notează, din textul 1, două cuvinte din câmpul lexical al școlii. 2 puncte

Răspuns: dascăl, catedră

2. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând informațiile din textul 1. 2 puncte

Domnul învățător Preda le captează atenția elevilor printr-o lecție despre

a) epoca daco-romană.
b) înflorirea salcâmului. 
c) mașina românească Dacia. 
d) modul de viață al liliacului.

Răspunsul corect: a

3. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând informațiile din textul 2. 2 puncte

Pentru Francisc Munteanu rămâne un exemplu profesorul de 

a) gramatică.
b) istorie.
c) matematică.
d) zoologie.

Răspunsul corect: c

4. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând informațiile din textul 2. 2 puncte

Profesorul consideră că un popor este evoluat dacă acesta cunoaște

a) clasificarea plantelor.
b) deciziile academice.
c) ortografia și punctuația. 
d) valoarea lui 𝜋. 

Răspunsul corect: d

5. Notează „X” în dreptul fiecărui enunț pentru a stabili corectitudinea sau incorectitudinea acestuia, bazându-te pe informațiile din cele două texte. 6 puncte 

EnunțulCorectIncorect
Nucleș aduce la școală un liliac viu.x 
Toți elevii sunt neatenți în prima parte a orei de istorie.x 
Deși s-a sunat de ieșire, elevii rămân în bănci, atenți la domnul Preda.x 
Băiatul considera uniforma o ținută elegantă.x 
Profesorul de matematică li se adresează elevilor folosind prenumele. x
Francisc Munteanu face primul an de gimnaziu în Timișoara.x 

6. Transcrie două figuri de stil din fragmentul următor, precizând felul acestora: „De prin nu știu ce nebănuită însuflețire care-i spărsese cumpătarea uscată, înviase înaintea ochilor noștri nesfârșite șosele cu piatră albă, apeducte cu picioarele arcuite, cetăți cu ziduri cenușii, amfiteatre spațioase ș...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in