Lock

Iunie

Lock

Aceasta este rezolvarea pentru Evaluarea Națională la limba română în data de 18 iunie 2019.

Subiectul I

Citește fragmentul din textul Ultima cursă de Horia Lovinescu.

A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos.

1. Notează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: făgăduiește, primejdioasă. 4 puncte

2. Menţionează un rol al cratimei în secvența n-are rost. 4 puncte

3. Explică modul de formare a cuvintelor subliniate din secvența:  ZAMFIR (lui Sergiu): Știu că nu admiți să mă mai amestec în pregătirea ta [...]. CLAUDIA: Dacă nu te porți ca un băiețel cuminte, domnul Zamfir o să te tragă de urechi.  4 puncte

4. Transcrie două cuvinte care conţin diftong din secvenţa: Și mai terminați odată cu dădăceala și cu pretențiile astea. (Intră în apartamentul lui, trântind violent ușa.) 4 puncte

5. Formulează, în câte un enunț, două idei principale/secundare din textul dat. 4 puncte

6. Precizează, într-un enunţ, un motiv pentru care Zamfir crede că Sergiu trebuie ambiţionat.  4 puncte 

Răspuns:

1. Făgăduiește – promite
    primejdioasă – periculoasă

2. În secvența „n-are rost”, cratima marchează elidarea vocalei „u”.

3. „ta” – cuvânt format prin conversiune (schimbarea valorii gramaticale) din pronume posesiv în adjectiv pronominal posesiv
    „băiețel” – cuvânt format prin derivare cu sufixul „el” de la substantivul „băiat”

4. mai, astea

5. Zamfir bănuiește că Mihai îl menajează pe Sergiu, lăsându-l să câștige. El consideră că antrenamentul serios l-ar ajuta mai mult pe Sergiu decât iluzia victoriei.

6. Zamfir consideră că Sergiu trebuie ambiționat, întrucât impresia falsă a succesului nu-l va încuraja să devină mai bun.

B. Redactează o compunere de minimum 150 de cuvinte, în care să motivezi apartenenţa la genul dramatic a textului dat.  16 puncte  

În compunerea ta, trebuie:

‒ să precizezi două trăsături ale genului dramatic;

‒ să prezinţi detaliat două trăsături ale genului dramatic, valorificând fragmentul dat; ‒ să ai un conținut adecvat cerinței;

‒ să respecți precizarea privind numărul minim de cuvinte.

Răspuns:

Opera dramatică este o creaţie în versuri sau în proză, redactată în scopul punerii în scenă, care prezintă, sub forma schimburilor de replici dintre personajele care o compun, î...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in