Lock

Simulare

Lock

Subiectul I

Citește următorul text:

Pe lâng-un lac odată un stejar creștea.

O trestie îi zice: — Te plâng, pre legea mea!

Ce boală ai, vecine? De șase ani trăiești

Și nici măcar o palmă pe an nu poți să crești.

În trei luni de viață, cum vezi, eu m-am făcut

Mai naltă decât tine; cu mult te-am întrecut.

Stejarul îi răspunde: — Nemernică ce ești!

Cunoaște-te mai bine, și-apoi să te mândrești.

Tu crești, ce-i dreptul, iute, dar cel mai ușor vânt

Te face de-ți pleci capul și fruntea la pământ.

Sub arșița de vară, ca mâine te usuci,

Cu secera te taie, și ca șovar* te duci.

Eu cresc încet, dar scoarța în care mă-nvelesc

Mă pune într-o stare să pot mereu să cresc.

Călduri și vânturi rele nu pot a m-apleca;

Chiar trăsnete din ceruri sunt gata a-nfrunta.

Nu-i totul s-ajungi mare spre-a fi curând pe jos;

A te nălța cu-ncetul e mult mai sănătos.

Gheorghe Sion, Stejarul și trestia

*șovar – plantă acvatică sau erbacee; papură

A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos.

1. Notează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: să te mândrești, iute. 4 puncte

2. Menționează rolul virgulei în secvența: Ce boală ai, vecine?. 4 puncte

3. Explică modul de formare a cuvintelor subliniate din secvențele: — Te plâng, pre legea mea! și Eu cresc încet. 4 puncte

4. Precizează numărul de litere și numărul de sunete pentru fiecare dintre cuvintele: pleci și încet. 4 puncte

5. Formulează două idei principale/secundare din textul dat. 4 puncte

6. Prezintă, într-un enunț, motivul pentru care stejarul afirmă: Chiar trăsnete din ceruri sunt gata a-nfrunta. 4 puncte

Rezolvare:

1. să te mândrești – să te lauzi

iute – repede

2. În secvența „Ce boală ai, vecine?”, virgula îndeplinește rolul de a separa un substantiv în cazul vocativ („vecine”) de restul propoziției.

3. mea – adjectivul pronominal posesiv obținut prin conversiune, provenit din pronumele posesiv „a mea”

încet – adverb de mod format prin conversiune de la adjectiv propriu-zis

4. pleci – 5 litere, 4 sunete

încet – 5 litere, 5 sunete

5. Idei principale:

a) Un stejar creștea lângă un lac.

b) Trestia îi vorbește stejarului.

Idei secundare:

a) Trestia crește mai repede decât stejarul.

b) Cu toate acestea,...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in