Lock

Iunie (rezervă)

Lock

Subiectul I

Citește fragmentul din textul „Moșul” de Mihail Sadoveanu.

A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos.

  1. Notează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: ciudată, taina. 4 puncte
  2. Menţionează rolul liniei de dialog în secvența: — Era odată… începu bătrânul. 4 puncte
  3. Explică modul de formare a cuvintelor subliniate din secvențele: plimbările singuratice în luncile Siretului și Ce vă spun eu e poveste ca toate poveștile. 4 puncte
  4. Transcrie două cuvinte care conţin diftong din secvenţa: Glasul lui ne pătrundea ca un fior. Seara veni. 4 puncte
  5. Formulează, în câte un enunț, două idei principale/secundare din textul dat. 4 puncte
  6. Precizează, într-un enunţ, un motiv pentru care povestea lui moș Andrei îi impresionează pe tinerii care îl ascultă. 4 puncte

Răspuns:

Ciudată – stranie, bizară

Taina – secretul, misterul

În secvența „— Era odată… începu bătrânul”, linia de dialog marchează începutul vorbirii directe.

singuratice – format prin derivare cu sufixul „-atic” de la adjectivul „singur”

toate – adjectiv pronominal nehotărât format prin conversiune din pronume nehotărât

lui, seara

Moș Andrei părea că trăiește într-o lume demult apusă.

Tinerii erau fascinați de bătrânul care părea învăluit în mister.

Povestea lui Moș Andrei îi impresionează pe tineri fiindcă este tristă.

B. Redactează o compunere de minimum 150 de cuvinte, în care să caracterizezi personajul moş Andrei din textul dat. 16 punc...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in