Subiectul II

Scrie, în 100 – 150 de cuvinte, rezumatul textului 1. 

În alcătuirea rezumatului:
− vei formula ideile importante, dovedind înțelegerea textului; 
− vei prezenta evenimentele în succesiune logică; 
− vei respecta regulile unui rezumat. 

Punctajul se acordă astfel:
• conținutul rezumatului – 12 puncte
• redactarea rezumatului – 8 puncte (marcarea corectă a paragrafelor – 1 punct; coerența textului – 1 punct; proprietatea termenilor folosiți – 1 punct; corectitudine gramaticală – 1 punct; claritatea exprimării ideilor – 1 punct; respectarea normelor de ortografie – 1 punct; respectarea normelor de punctuație – 1 punct; lizibilitate –1 punct).

Răspuns:

Un copil își dorește foarte mult să meargă pe o bicicletă și î...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in