Subiectul I

Citește fragmentul din textul „Viteazul cu mână de aur”, cules de Gh. Dem. Teodorescu.

A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la textul dat.

1.  Notează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: văzând, nădejdea. 4 puncte

2. Menţionează rolul virgulei în secvența: — Bună ziua, bătrâno!. 4 puncte

3. Explică modul de formare a cuvintelor subliniate din secvențele: Părul său era cu totul și cu totul de aur și Dar abia făcuseră câțiva pași pe marginea pârâiașului. 4 puncte 

4. Transcrie două cuvinte care conţin diftong din secvenţa: Tot p-atunci s-afla în partea locului un crai cu doi feciori frumoși. 4 puncte

5. Formulează, în câte un enunț, două idei principale/secundare din textul dat. 4 puncte

6. Precizează, într-un enunț, un motiv pentru care bătrâna îi îndeamnă pe cei doi feciori să se întoarcă din drum.   4 puncte 

Răspuns:

1. văzând – observând
    nădejdea – speranța
2. ...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in