Subiectul II

Citește fragmentul din textul „A fost odată un scriitor foarte încăpățânat”, text scris de Alina Nelega și publicat pe www.liternet.ro.

A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos.

1. Formulează câte un enunţ în care să precizezi următoarele aspecte din textul dat:

– originea autorului cărţii „Vântul prin sălcii”;

– numele celui care a adaptat pentru scenă, în Anglia, cartea „Vântul prin sălcii”. 4 puncte

2. Scrie numele autoarei și titlul articolului din care a fost extras fragmentul de mai sus. 4 puncte

3. Menţionează modul şi timpul verbelor subliniate în textul dat: a descoperit, să găsească. 4 puncte

4. Precizează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate, menţionând partea de vorbire prin care se exprimă: Glasul doamnei Roosevelt şi farmecul nostalgic al poveştii  l-au prins pe ilustrul om de stat. 4 puncte

5. Transcrie, din fraza următoare, propoziţia principală şi o propoziție subordonată, precizând felul acesteia: A ajuns un titlu atât de cunoscut, încât nu se mai ştie exact cine a scris cartea, care rămâne, totuşi, inegalabilă şi unică în literatura pentru copii. 4 puncte

6. Construieşte o frază alcătuită din două propoziţii, în care să existe o propoziţie subordonată completivă directă, introdu...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in