Subiectul I

Citește fragmentul din textul „Ultima cursă” de Horia Lovinescu.

A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos.

1. Notează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: făgăduiește, primejdioasă. 4 puncte

2. Menţionează un rol al cratimei în secvența n-are rost. 4 puncte

3. Explică modul de formare a cuvintelor subliniate din secvența:  ZAMFIR (lui Sergiu): Știu că nu admiți să mă mai amestec în pregătirea ta [...]. CLAUDIA: Dacă nu te porți ca un băiețel cuminte, domnul Zamfir o să te tragă de urechi.  4 puncte

4. Transcrie două cuvinte care conţin diftong din secvenţa: Și mai terminați odată cu dădăceala și cu pretențiile astea. (Intră în apartamentul lui, trântind violent ușa.) 4 puncte

5. Formulează, în câte un enunț, două idei principale/secundare din textul dat. 4 puncte

6. Precizează, într-un enunţ, un motiv pentru care Zamfir crede că Sergiu trebuie ambiţionat.  4 puncte 

Răspuns:

1. Făgăduieșt...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in