Subiectul I

Citește textul „Casa cu liliac” de Ion Pillat.

A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos.

1. Notează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: plăpândă și tainic. 4 puncte

2. Menţionează un rol al cratimei în structura Și-n vremuri. 4 puncte

3. Explică modul de formare a cuvintelor subliniate din versurile: Trecutul ei închis într-un parfum; Și stele altădată nopți în șir. 4 puncte

4. Transcrie cele două cuvinte care conţin diftong din ultima strofă. 4 puncte

5. Precizează rima poeziei și măsura primului vers. 4 puncte

6. Transcrie două figuri de stil diferite din poezie, precizând felul lor. 4 puncte 

Răspuns:

1. Plăpândă - firavă
    Tainic - misterios

2. În secvența „Și-n vremuri”, cratima marchează elidarea ...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in