Stilurile funcționale

Stilul funcțional este o variantă a limbii care îndeplinește funcții ale comunicării într-un anumit context (sau domeniu de activitate). Toate stilurile funcționale se manifestă drept modele conștientizate de către vorbitori, care se conformează acestora.

În limba română există cinci stiluri funcționale:…

...

Stilul oficial (juridic, administrativ)

Include următoarele modalități de comunicare:

 • monologul scris (în cadrul documentelor și în cel al actelor oficiale)
 • monologul oral (discursuri ținute cu ocazii solemne)
 • dialogul scris (în corespondența oficială)
 • dialogul oral (în relaționarea dintre instituții și publicul larg)

Exemple de texte scrise în care este utilizată comunicarea oficială

 • Procesul verbal
 • Autobiografia
 • Cerer…

...

Stilul tehnico-științific

Acest stil funcțional realizează funcția comunicării în domeniul științific, precum și în cel al tehnicii. Modalitățile de comunicare proprii acestui stil funcțional sunt următoarele:

 • monologul scris (în lucrări și documente științifice)
 • monologul oral (în prelegeri sau comunicări)
 • dialogul oral (în colocvii, seminarii și dezbateri științifice)

Texte cu conținut conform stilului tehnico-științific

 • Analize științifice
 • Studi…

...

Stilul publicistic (jurnalistic)

Acest stil funcțional îndeplinește funcțiile de: mediatizare, de informare a publicului larg în legătură cu evenimente importante (fie acestea de tip politic, social, economic, cultural sau științific), precum și de influențare a opiniei publice.

Modalitățile de comunicare specifice acestui stil funcțional sunt, dup…

...

Stilul colocvial

Acest stil funcțional îndeplinește funcția comunicării în cadrul relațiilor aflate în planul vieții cotidiene. Stilul colocvial este utilizat de către toți vorbitorii unei anumite limbi, care învață să facă uz de el cu regularitate încă din primii ani de viață.

Trăsături principale ale stilului colocvial

 • Oscilarea între abundență și concizie în exprimare
 • Apelul la mijloace nonverbale, precum mimica
 • O pronunțată valoare afectivă
 • Încălcarea frecventă a normelor limbii literare
 • Manifestarea particularităților regionale sau socio-profesionale
 • Degajarea și…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in