Registrele stilistice ale limbii române

Limba vorbită, precum și cea scrisă, reprezintă principala modalitate de comunicare interumană. Aceasta prezintă diverse caracteristici specifice:

  • la nivel lexical
  • la nivel semantic
  • la nivel fonetic
  • la nivel gramatical

Atunci când limbii i se atribuie o anumită destinație, vorbim despre limbaj. Acesta reprezintă un sistem lingvistic. Registrele stilistice sunt subcoduri lingvistice utilizate fie în mod conștient, fie în mod spontan într-un context sociolingvistic, cu scopul adaptării la situația enunțării, precum și la cea conversațională.

Altfel spus, vorbitorii unei anumite limbi aleg între diverse registre stilistice pentru a adapta mesajul transmis circumstanțelor în care acesta este enunțat. De exemplu, ne vom adresa diferit prietenilor noștri, cu care adoptăm un limbaj colocvial, familiar, față de modul în care ne vom adresa profesorilor de la școală. Cu aceștia din urmă vom discuta mult mai politicos, adoptând un limbaj formal.

Registrele stilistice sunt următoarele:…

...

Registrul stilistic (limbajul) literar

- corespunde stării elaborate și normate a limbii, fiind un registru îngrijit

- există în limitele unui sistem de…

...

Registrul stilistic regional

- cuprinde: termeni și forme lexicale cu răspândire geografică limitată

- forme fonetice neliterare (dește în loc de degete etc.)

- perfectul simplu (caracteristic regiunii Olteniei)

- formele pronominale „dânsul”, „dânsa”, „dânșii”, „dânsele”, cu valoare afectivă, întâlnite în Moldova

- în cadrul operelor literare, se poate întâlni:

  • ca formă de caracterizare a personajelor
  • ca modalitate de facilitare a înțelegerii existenței unei anumite comunități în relație cu me…

...

Registrul stilistic (limbajul) cult

- acesta este limbajul scris, care presupune plasarea instanțelor comunicării în orizontul culturii, atât prin aplicarea normelor limbii literare, cât ș…

...

Registrul stilistic colocvial

- este registrul stilistic familiar, prezent în conversațiile uzuale

- îndeplinește funcția comunicării într-un cerc restrâns, în cazul relațiilor apropiate, intime, în cadru…

...

Registrul stilistic arhaic

- reprezintă un segment al limbii care a ieșit din uz, fie:

a) prin dispariția referentului (noțiunea, obiectul în legătură cu care există termenul respectiv nu mai există)

b) prin înlocuirea cuvântului cu un neologism, datorită procesului de modernizare a limbii române

- termenii arhaici se regăsesc uneori î…

...

Registrul stilistic oficial

- utilizat în contexte oficiale (de exemplu, în sfera administrativă sau …

...

Registrul stilistic neologic

Neologismele sunt cuvinte nou apărute (sau întrebuințate într-o manieră nouă) care înfățișează modificările survenite atât în aspectele materiale, cât și în cele spirituale ale existenței unui anumit popor. Neologismele denumesc, de cele mai multe ori, concepte actuale, noi, precum: invenții, elemente sau fenomene descoperite recent.

Neologisme sunt și termenii vechi care dobândesc un nou în…

...

Registrul stilistic argotic

Argoul este un limbaj codificat, construit astfel încât să fie înțeles doar de către membrii unui grup restrâns. Acest limbaj este redus la un nivel lexical specializat, astfel încât încifrarea mesajului este garantată. Celelalte compartime…

...

Jargonul

Jargonul este un limbaj specializat, care se identifică în funcție de reperele socio-culturale sau profesionale. Acest registru stilistic:

  • include neologisme provenite din limbile romanice și din engleză. Utilizate abuziv…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in