Subiectul II

Citește textul „Cum s-a înființat Grădina Botanică din București”, scris de Andrei Vișan și publicat pe www.evz.ro

A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos.

1. Formulează câte un enunţ în care să precizezi următoarele aspecte din textul dat:

– evenimentul istoric din cauza căruia a fost amânată înființarea grădinii botanice;

– anul în care a fost înființată, ca instituție, Grădina Botanică din București. 4 puncte

2. Scrie numele autorului și titlul articolului din care este extras fragmentul. 4 puncte

3. Menţionează conjugarea şi modul verbelor subliniate în textul dat: de așteptat și obținând. 4 puncte

4. Precizează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate, menţionând partea de vorbire prin care se exprimă: Ideea unei grădini botanice i se datorează lui Carol Davila, care îi cere, încă din anul 1855, lui Barbu Ştirbey Vodă să i se acorde fondurile necesare înfiinţării. 4 puncte

5. Transcrie propoziţia subordonată din fraza următoare, precizând felul acesteia: În 1882, se desparte de catedra de istorie naturală a Facultății de Științe pentru a rămâne profesor de botanică la o catedră nou formată cu această ocazie, unde elaborează manuale de zoologie, de botanică și de geologie. 4 puncte

6. Construieşte o frază alcătuită din două propoziţii, în care să existe o propoziţie subordonată completivă directă, introdusă prin adjectivul pronominal relativ care. 4 puncte 

Răspuns:

1. Înființarea grădinii botanice a fost amânată din cauza Războiului Crimeii. 
Grădina Botanică din București a fost înființată în anul 1960.

2. Numele autorului este Andrei Vişan. Titlul articolului este: „Cum s-a înființat
Grădina Botanică din București”.

3. de aşteptat – conjugarea I, modul supin
obținând – conjugarea a III-a, modul gerunziu

4. care – subiect exprimat prin pronume relativ 
înfiinţării – complement indirect exprimat prin substantiv comun

5. „unde elaborează manuale de zoologie, de botanică și de geologie” – propoziție atributivă

6. Ea ne-a spus/ care poezie îi plăcea.

B. Redactează o naraţiune de 150 – 300 de cuvinte, în care să prezinți o întâmplare petrecută într-un muzeu. 12 puncte 

În compunerea ta, trebuie:

– să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a faptelor;

– să precizezi două elemente ale contextului spaţio-temporal;

– să ai un conţinut adecvat cerinţei;

– să respecţi precizarea privind numărul de cuvinte.

Răspuns:

Când eram în clasa a șaptea, doamna dirigintă ne-a propus o vizită la muzeu în ora de dirigenție. Întrucât aceasta însemna o schimbare a rutinei săptămânale, noi eram încântați la auzul ideii, fără a ști ce urma să vedem, de fapt, acolo. Era vorba despre o expoziție foarte interesantă, cu tema „Egiptul antic”.

Pentru a se asigura că vizita noastră își îndeplinea, în primul rând, scopul educativ, doamna dirigintă ne-a înmânat câte o foaie de hârtie, pe care erau notate zece întrebări în legătură cu expoziția pe care venisem s-o vizităm. La final, cu toții trebuia să returnăm hârtiile cu răspunsuri complete.

Muzeul era imens, astfel încât, după numai un sfert de oră, ne-am pierdut. Împreună cu trei colegi, plecaserăm pe urmele răspunsurilor la întrebările dirigintei, sperând să ne rămână timp pentru a lua o pauză. Aceasta, însă, știuse foarte bine cum trebuiau formulate întrebările, astfel încât elevii să nu piardă timpul cu ocazia acestei vizite. Pentru a răspunde corect, am observat că era nevoie să parcurgem întreg muzeul, în ciuda tendinței de a examina superficial exponatele și a ne concentra asupra altor probleme. 

În final, cu ajutorul unui paznic, am reușit să ne orientăm în cadrul clădirii, deși două dintre întrebările dirigintei rămăseseră fără răspuns. Cu bucurie, am constatat că nu fusesem singurii care întâmpinaseră probleme, astfel încât ne-am relaxat, amuzându-ne la gândul experienței trăite la muzeu.