Subiectul II

Citește textul „Cât de importantă este lectura pentru copii” scris de către Gáspár György.

A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos.

  1. Formulează câte un enunţ în care să precizezi următoarele aspecte din textul dat:

    – un factor care influențează comportamentul școlar al copilului;

    – o abilitate pe care copilul și-o dezvoltă prin lectură. 4 puncte

  2. Scrie titlul articolului și sursa din care a fost preluat textul. 4 puncte

  3. Menţionează genul şi cazul substantivelor subliniate în textul dat. 4 puncte

  4. Precizează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate, menţionând partea de vorbire prin care se exprimă: Despre mintea omului se spune că este cel mai mare aparat de spus povești din lume; uneori chiar este asociată cu un post de radio care emite 24 de ore din 24. 4 puncte

  5. Transcrie două propoziţii subordonate diferite din fraza următoare, precizând felul acestora: Cei mai mulți dintre noi știu sau intuiesc că lectura este importantă, dar relativ puțini oameni cunosc schimbările care se produc când citim din plăcere. 4 puncte

  6. Construieşte o frază alcătuită din două propoziţii în care să existe o propoziţie subordonată predicativă, introdusă prin conjuncția subordonatoare că. 4 puncte

B. Redactează o naraţiune de 150 – 300 de cuvinte, în care să prezinți o întâmplare petrecută cu familia. 12 puncte

În compunerea ta, trebuie:

– să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a faptelor;

– să precizezi două elemente ale contextului spaţio-temporal;

– să ai un conţinut adecvat cerinţei;

– să respecţi precizarea privind numărul de cuvinte.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in