Subiectul I

Citește fragmentul din textul „Moșul” de Mihail Sadoveanu.

A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos.

  1. Notează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: ciudată, taina. 4 puncte
  2. Menţionează rolul liniei de dialog în secvența: — Era odată… începu bătrânul. 4 puncte
  3. Explică modul de formare a cuvintelor subliniate din secvențele: plimbările singuratice în luncile Siretului și Ce vă spun eu e poveste ca toate poveștile. 4 puncte
  4. Transcrie două cuvinte care conţin diftong din secvenţa: Glasul lui ne pătrundea ca un fior. Seara veni. 4 puncte
  5. Formulează, în câte un enunț, două idei principale/secundare din textul dat. 4 puncte
  6. Precizează, într-un enunţ, un motiv pentru care povestea lui moș Andrei îi impresionează pe tinerii care îl ascultă. 4 puncte 

B. Redactează o compunere de minimum 150 de cuvinte, în care să caracterizezi personajul moş Andrei din textul dat. 16 puncte

În compunerea ta, trebuie:
– să prezinţi două trăsături ale personajului ales, prin valorificarea textului dat;
– să ilustrezi două modalităţi de caracterizare a personajului ales, prin câte o secvenţă comentată;
– să ai un conţinut adecvat cerinţei;
– să respecţi precizarea privind numărul de cuvinte.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in