Eseu Eugen Lovinescu | Despre modernismul interbelic

Modernismul este un curent literar apărut în secolul al XX-lea care implică ideea de negare a tradiției. Astfel, modernismul poate fi pe deplin înțeles doar dacă e privit în opoziție cu tradiționalismul, primul promovând nonconformismul, dinamismul, inovația, iar cel de-al doilea respectând cu strictețe regulile impuse de tradiție. În literatura română din perioada interbelică cele două curente literare coexistă, modernismul fiind impus și susținut de către criticul literar Eugen Lovinescu, cu ajutorul revistei și al cenaclului „Sburătorul”.

Eugen Lovinescu este considerat teoreticianul modernismului deoarece a pus bazele doctrinei moderniste prin formularea unor noi principii în creația literară, acestea fiind urmate de o mare parte dintre scriitorii perioadei interbelice. Direcția lovinesciană este conturată în cele două lucrări fundamentale ale criticului: „Istoria civilizației române moderne” și „Istoria literaturii române contemporane”. Principiile promovate în aceste studii nu pot fi analizate fără raportarea la conceptul de ,,sincronism”, acesta din urmă fiind un termen prin care Lovinescu înțelege sincronizarea literaturii române cu literatura universală.

Pornind de la teoria imitației a sociologului Gabriel Tarde, de care se lasă inspirat, Lovinescu prevede dezvoltarea civilizațiilor prin imitarea culturilor europene avansate. Schimbările care apar nu pot aduce decât avantaje popoarelor care acceptă sincronizarea. Ca replică la ,,teoria formelor fără fond” lansată de Titu Maiorescu, Lovinescu susține faptul că imitarea formelor civilizațiilor străine dezvoltate este un fenomen firesc, care duce la progres atâta timp cât formele sunt adaptate la specificul național. Astfel, preluarea formelor și crearea ulterioară a fondului nu este o anomalie și nici nu știrbește din originalitatea literaturii noastre, așa cum considera Titu Maiorescu. 

În plus, Lovinescu așază la temelia modernismului ideea de saeculum, mai exact, de spirit al veacului, care presupune sincronizarea culturilor, cele superioare influențând...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in