Personalități marcante și modernizarea statului

Constantin Mavrocordat (1711-1769)

Constantin Mavrocordat a fost domnitor fanariot al Țării Românești (șase domnii) și al Moldovei (patru domnii) în timpul perioadei cunoscute în istoriografia românească drept perioada domniilor fanariote.

Măsuri adoptate în Moldova și Țara Românească:

  • instituirea unei Adunări a Stărilor, desființarea dărilor multiple;
  • introducerea dărilor fixe;
  • plata de lefuri către dregători;
  • desființarea șerbiei.

Reformele întreprinse de Constantin Mavrocordat au contribuit la tranziția Principatelor Dunărene de la un sistem cu un pronunțat caracter feudal către un sistem modern, în spiritul iluminist al vremurilor.

Poți citi mai multe detalii despre activitatea lui Constantin Mavrocordat aici.

Tudor Vladimirescu (1780-1821)

Tudor Vladimirescu a fost un lider al Revoluției de la 1821, în contextul subdezvoltării economice a Principatelor Române ca urmare a încălcării sistematice a autonomiei acestora de către otomani prin intermediul domniilor fanariote și al comerțului limitat doar cu Poarta. Revoluția lui Tudor Vladimirescu a însuflețit spiritul național din toate cele trei mari provincii istorice românești și a pus capăt domniilor fanariote din Țara Românească și Moldova.

Accesează această pagină pentru a citi mai multe despre viața lui Tudor Vladimirescu.

Grigore Alexandru Ghica (1804-1857)

Ajuns domnitor al Moldovei la finele Revoluției de la 1848 (domnitor între 1849 – 1853; 1854 – 1856), Grigore Alexandru Ghica a fost una dintre personalitățile importante ale mișcării unioniste din Principate. Pe lângă sprijinirea Partidei Naționale, permiterea întoarcerii conducătorilor Revoluției de la 1848 din exil și instalarea lor în funcții publice importa...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in