Constituțiile totalitare din România

Constituția monarhistă din 1938

Constituția din 1938 are elemente totalitare iar regimul în care a fost adoptată a fost monarhie autoritară (din timpul lui Carol al II-lea). Deși în textul constituției se menține principiul separării puterilor în stat, regele avea atribuţii legislative, executive şi judecătoreşti. Regele își exercita puterea legislativă prin Reprezentanța Națională, iar cea executivă prin guvernul său. Consiliul de Coroană, creat în 1938, era organul permanent consultativ. Noua constituţie era un abuz, deoarece ea nu emana de la naţiune, ci de la puterea executivă.

În ce privește drepturile și libertățile cetățenești, sunt păstrate formal cele menționate Constituția din 1923. Prin punerea în față a datoriilor înaintea drepturilor românilor se demonstrează pierderea spiritului liberal al acestui act fundamental. 

Constituțiile comuniste (1948, 1952,1965)

Constituțiile cu caracter totalitar adoptate în România sunt cele din 1948, 1952 și 1965. 

Prima constituție a regimului comunist, cea din anul 1948 a fost elaborată după modelul celei sovietice din 1936. 

Elementele care demonstrează caracterul totalitar al regimului sunt următoarele: nu se respectă principiul separaţiei puterilor în stat ...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in