Diplomația în Evul Mediu și la începuturile modernității

Implicarea românilor în relațiile internaționale în perioada medievală și la începuturile modernității include acțiunile diplomatice întreprinse de domnii și voievozii români în acest interval istoric. Dintre aceste acțiuni putem enumera tratatele de alianță, cele de vasalitate, pace sau economice, dar și corespondența ori recunoașterea de către puterile politice ale vremii a unor forme de organizare bisericească românești.

Cauzele implicării românilor în relațiile internaționale pe parcursul secolelor XIV-XVIII au fost multiple, uneori diferite de la un secol la altul și presupun cunoașterea contextului politico-administrativ al perioadei, domnii și relațiile diplomatice întreprinse de aceștia. Din acest motiv, vom analiza separat perioadele reprezentative și evenimentele politice importante.

Secolul al XIV-lea

Secolul al XIV-lea reprezintă o perioadă de consolidare și de afirmare a statelor medievale românești recent constituite. Principalul domn care s-a implicat în relațiile internaționale în acest secol a fost domnitorul Țării Românești, Mircea cel Bătrân.

Implicarea sa în relațiile internaționale a avut drept scop principal îndepărtarea pericolului otoman. În acest sens, el a aderat la alianțele antiotomane ale vremii, participând cu trupe la Cruciada de la Nicopole (1396). Deși confruntarea se va finaliza cu victoria Porții, din punct de vedere istoric, participarea lui Mircea cel Bătrân și a Țării Românești la această cruciadă a avut o însemnătate deosebită: Țara Românească și-a afirmat poziția de stat creștin, care a luptat alături de alte state creștine europene ale vremii împotriva Imperiului Otoman.

Secolele XV-XVI

În această perioadă, puterile vecine statelor medievale românești erau: Regatul UngarieiRegatul Poloniei și Imperiul Otoman. Cele trei puteri urmăreau să-și extindă influența asupra statelor medievale românești sau să controleze direct aceste teritorii. Politica domnilor români a urmărit în acest context, pe de o parte, contracararea tendințelor hegemonice ale puterilor vecine și pe de altă parte, păstrarea integrității teritoriale, menținerea independenței și conservarea identității statale românești.

Secolul al XV-lea

Pe parcursul secolului al XV-l...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in