Eseuri despre spațiul românesc în Evul Mediu

Spațiul românesc în perioada medievală este un subiect ce poate să apară la examenul de Bacalaureat în cadrul subiectului al III-lea.

Fragment dintr-un eseu despre spațiul românesc în Evul Mediu

Subiectul al III-lea uneori presupune scrierea unui eseu despre spațiul românesc în Evul Mediu. De exemplu, testul 3 de antrenament pentru bacul din 2021 a inclus scrierea unui eseu despre evoluția politică a spațiului românesc în Evul Mediu. Aici poți citi un fragment din acel eseu:

A doua jumătate a secolului al XIV-lea a însemnat eliberarea celor două state medievale extracarpatice românești de sub dependența Regatului Ungariei și inițierea unui șir de reforme care vor îmbunătăți politica internă și externă a acestora. Primului teritoriu românesc independent de Coroana maghiară încă de la 1330 i se alătură și Țara Moldovei, la aproximativ 1365. La fel ca pe lângă politicile interne menite să întărească noua organizare statală, Moldova și Țara Românească au căutat și recunoașterea legitimității lor la nivel internațional. Deoarece încă discutăm despre perioada Evului Mediu, una din cele mai eficiente metode de validare a legitimității unui conducător de stat asupra unui teritoriu era recunoașterea sa de către structurile centrale ale Bisericii Catolice sau Ortodoxe, care cel mai des se făcea prin înființarea unei mitropolii sau episcopii.

(...)

Citește cerințele subiectului III și tot eseul despre evoluția politică a spațiului românesc în Evul Mediu aici.