Practici politice democratice

Regimuri democratice 

În a doua jumătate a secolului al XX-lea, relaţiile internaţionale au fost dominate de așa-numitul „Război Rece”, un conflict ideologic care s-a desfășurat între blocurile politice democratic și comunist.

Astfel, pentru statele democratice liderul l-a constituit S.U.A., în timp ce pentru cele comuniste U.R.S.S. -ul.

În 1947, Statele Unite ale Americii a propus un ajutor financiar important pentru redresarea ţărilor europene după război, numit Planul Marshall. Planul a fost conceput pentru toate țările europene, însă statele comuniste s-au autoexclus datorită influenței U.R.S.S. În vederea administrării acestui plan a fost înființată Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD).

Planul Marshall a reprezentat organizația prin care s-a reușit relansarea economiei Europei occidentale postbelice. Dintre țările europene care au beneficiat din plin de ajutorul acordat menționăm Germania de Vest, Italia, Franța.

Rolul practicilor democratice în evoluţia României

Aici ne vom concentra pe rolul practicilor politice democratice în evoluţia României în a doua jumătate a secolului al XX-lea.

Prăbușirea regimului comunist din România în decembrie 1989 s-a aliniat prăbușirii reg...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in